INTEGRACJA OSOBY W PSYCHOSYNTEZIE

25,00 

Artykuł kładzie nacisk na zastosowanie psychosyntezy w edukacji na wszystkich poziomach, zwłaszcza w wychowaniu dzieci i młodzieży, promowaniu integralnego zdrowia, wspieraniu tworzenia harmonijnych osobowości i wprowadzeniu uniwersalistycznego paradygmatu w nauce.

Opis

Artykuł przedstawia proces integracji osobowości w oparciu o psychosyntezę jako stały rozwój i wzrost, który urzeczywistnia wiele ukrytych potencjałów, odkrywa sens ludzkiego życia, rozwija naturalną skłonność do syntezy i tworzy coraz większy związek ze sferą transpersonalną. Motywem przewodnim jest tylko osobiste doświadczenie.

Nacisk kładzie się na zastosowanie psychosyntezy w edukacji na wszystkich poziomach, zwłaszcza w wychowaniu dzieci i młodzieży, promowaniu integralnego zdrowia, wspieraniu tworzenia harmonijnych osobowości i wprowadzeniu uniwersalistycznego paradygmatu w nauce.