Polityka prywatności

Informacja podstawowa dla uczestników kursów/subskrybentów Newslettera/rejestracji na kurs/sesje indywidualne/zakup książek.

Wysyłając do mnie wiadomość e-mail, zapisując się do Newslettera, rejestrując się na szkolenie czy sesję indywidualną, przekazuje Pan/i mnie swoje dane osobowe, a ja gwarantuję, że te dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Pan/i wyraźnej zgody.

Przetwarzanie danych osobowych powierzam wyłącznie podmiotom świadczącym usługi związane z rozliczeniami finansowymi, czy z przetwarzaniem danych osobowych, posiadającymi wdrożony system ochrony danych osobowych, zgodny z RODO.

Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak: podstrony, które wyświetlono, czas, jaki spędzono na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies ma Pan/i możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będę mogła korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Jeśli umieszczam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube, gdy Pan/i odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści dotyczącej mojej aktywności w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego czy YouTube. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Twitter.

DANE OSOBOWE

Administratorem Pana/i danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest INSTYTUT PSYCHOSYNTEZY dr Ewa Danuta Białek, z siedzibą przy ul. Romana Maciejewskiego 1/51, 03-187 Warszawa, Polska, NIP: 524 155 73 04, REGON: 012139527.

PANI/A UPRAWNIENIA

RODO przyznaje Pani/u następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę Pani/u wyraził/a.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Najlepiej zapoznać się kompletnym brzmieniem tych przepisów. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Pani/u w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Dla Pani/a wygody dołożę wszelkich starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Pani/u w ramach tych operacji uprawnienia.

Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Pani/u zawsze – jeżeli uzna Pan/i, że przy przetwarzaniu danych osobowych mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze może Pan/i również zwrócić się z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na swój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres: instytut@psychosynteza.pl