Produkty i Usługi 

 

Studenci

Sesje indywidualne

Książki (drukowane i ebooki oraz OUTLETY) i artykuły inspirujące

Kursy (on-line i stacjonarne) i warsztaty oraz materiały edukacyjne

Rekomendacje 

Produkty i usługi są dostępne w SKLEPIE. 

 

MOJA OFERTA DOTYCZY:

wspomagania w rozwoju osoby na drodze jej życia oraz odzyskiwania zdrowia. Bazując na profesjonalnym przygotowaniu i osoby doświadczonej w życiu, dzielę się życiową mądrością. Pracuję na „żywym organizmie”, z konkretną osobą, (a nie techniką) i jej problemami, szukając wspólnie głębokiego sensu i zrozumienia.

Pracuję zarówno z osobami mającymi problemy partnerskie, zatrzymania w życiu, wypalenia zawodowego, problemy wychowawcze z dziećmi; z kobietami jak i mężczyznami; także pragnącymi coś więcej od życia – szukającymi sensu i znaczenia i/lub realizacji siebie w pracy, którą wykonują (odkrycia pasji, sensu życia, samorealizacji).

Moje zawodowe przygotowanie i praca akademicka, prowadzenie autorskich programów edukacyjnych dla różnych środowisk (warsztaty grupowe, seminaria, wykłady), jak i indywidualna praca z klientem, oraz nieustanne dokształcanie się, oraz praca własna z poznanymi metodami na sobie, uczyniły moją pracę unikalną, gdyż jestem ewidentnym przykładem, EKSPERTKĄ tego, że to działa.

Zachęcam także do odwiedzenia innych stron, gdzie można znaleźć informacje o moich ofertach, np. https://www.businesstrainer.com/profil/bialek-ewa-danuta 

MOJE UMIEJĘTNOŚCI:

  • Praca na wszystkich poziomach siebie klienta: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, duchowym i łączenie ich w całość siebie.
  • Czytanie z komunikatów ciała, mowy (jakości słów, emocji, sposobu myślenia).
  • Wiązanie (łączenie) skutków z przyczynami, dla uświadomienia osobie całości obrazu i wyciągania wniosków
  • Syntetyczne (systemowe) myślenie dla uruchomienia w osobie wielopoziomowości życia i dróg indywidualnego rozwoju
  • Zadawanie właściwych pytań, niezbędnych w procesie transformacji i zmiany, prowadzących do zdrowych przekonań i nawyków.
  • „Prowadzenie” – bycie przewodnikiem w drodze klienta, do zrozumienia sensu i znaczenia własnego życia – dla samorealizacji (spełnienia).
  • Ułatwianie rozwoju klienta w przekraczaniu barier rozwoju oraz oporu przed zmianą i lęków.
  • Umożliwienie odkrycia sygnałów w ciele, prowadzących do lepszego zrozumienia siebie i swoich doświadczeń, a to prowadzi do odkodowania przyczyn blokad emocjonalnych (często pokoleniowych)

Znajdziesz tu dla siebie wiele możliwości dla:

1. pełnego swego rozwoju i REGENERACJI ZDROWIA (rozumianego całościowo) – specyficzne dla psychosyntezy
2. panowania nad emocjami / stresem
3. zarządzania czasem
4. znajdowania swych predyspozycji i talentów (darów)
5. poszukiwania sensu i celu w życiu oraz samospełnienia – unikalne w psychosyntezie
6. wykorzystanie swych darów dla realizowania pasji

Osiągniesz dzięki nim:

1. większą świadomość siebie jak myśleć i reagować pozytywnie
2. unikalny sposób wyrażania siebie
3. możliwości radzenia sobie ze stresem i „odkodowanie” błędnych reakcji
4. lepszą komunikację ciało-umysł-serce (duchowa natura) i nauczysz się języka ciała i intuicji oraz dokonywania świadomych wyborów, które Ci służą
5. wzmocnisz układ immunologiczny i spowolnisz procesy metaboliczne
6. przywrócisz zdrowie we wszystkich jego sferach w Tobie oraz relacjach z innymi
7. obudzisz radość, humor, miłość w sobie i w relacjach
8. zaczniesz żyć bardziej świadomie i z celem, spełniając się w nim
9. a przede wszystkim zrozumiesz – po co tu jesteś i co masz do spełnienia w życiu.

OFERTA

   Konsultacje zdrowotne

i życiowe oraz duchowego rozwoju

W zależności od długości trwania ceny są zróżnicowane: 15 minut, 30 minut, 45 minut lub 1 godzina. Ceny i promocje są widoczne w sklepie. 

Transformacyjny mentoring

Transformacyjny mentoring dotyczy wielu dziedzin życia, a w tym przełomu życia (osoby 50+), wypalenia zawodowego, braku sensu, problemów zdrowia, także odkrywania misji osobistej, mentoringu wizerunkowego (osobisty, profesjonalny) – a w tym wewnętrznej spójności wszystkich poziomów siebie z misją firmy oraz mentoring dobrostanu firmy (Wellbeing, Wellness), dla wszystkich sfer życia i integracji osobowości. Jest to POZIOM OSOBOWY ROZWOJU.

Coaching życiowy

Coaching życiowy dotyczy problemów związanych z sytuacjami życiowymi w różnych jego sferach i to zarówno partnerstwa, wychowania, relacji w pracy, budowania własnego biznesu, opartego o swoje pasje.

A. Ukierunkowanie na samo-aktualizację niż na konkretne problemy, czy niewłaściwe relacje

B. Jako COACH, pracujący z duchową perspektywą życia i rozwoju człowieka, moim celem jest pomaganie osobie w wypracowaniu przez nią utrzymywania połączenia z duchową naturą (Wyższym Ja), aby żyć życiem ukierunkowanym na duszę. Jest to ciekawy aspekt coachingu, zogniskowany na tym, co chce Klient w życiu osiągnąć. To w sposób naturalny prowadzi do pogłębiania i poszerzania jego wyższego i głębszego celu, rozjaśnienia wizji, zasadniczych wartości w życiu i celu życia.

Dlatego też celem tego rodzaju Coachingu jest znalezienie istoty siebie Klienta i docenienie siebie jako osoby i duchowego bytu oraz znalezienie swego rzeczywistego miejsca w życiu innych. Tym samym tego rodzaju Coaching staje się Coachingiem Transpersonalnym.

Pojedyncze spotkanie jest wstępnym rozeznaniem sytuacji (diagnozy problemu), jak też możliwością zorientowania się obydwu stron, czy „pasują” do oczekiwań. Efektem wspólnej zgody jest propozycja wspólnej pracy przez okres 14 sesji (3,5 miesiąca), dla której podpisywana jest Umowa, zobowiązująca obydwie strony do aktywnego działania raz w tygodniu 1 godzinę zegarową, za co klient opłaca równoważny temu ekwiwalent, zgodnie z Umową. Umowa dotyczy dotrzymania warunków pracy własnej i czasu trwania oraz stosownej opłaty.

Gdy sesja się przedłuża z powodu kolejnych pytań klienta, płaci on za czas poświęcony dodatkowym wyjaśnieniom, ponieważ sesje/Umowa dotyczą jednej godziny pracy każdorazowo. W trakcie tej godziny jest wystarczająco dużo czasu na zadanie pytań. Gdy coach/mentor pragnie zakończyć jakiś temat, a stąd sesja może się przedłużyć, klient nie ponosi dodatkowych opłat. Dotyczy to każdego rodzaju usług tutaj wymienionych (vide Umowa mentoringu/coachingu).

Coaching transpersonalny

Tego rodzaju coaching jest zespolony z całością ROZWOJU i budowania DOBROSTANU (WELLNESS, WELL BEING). Został zarekomendowany przez Johna Whitmore, jako jedyny trening efektywności, niezbędny w nowych czasach wszelkim coachom, jak też doradcom i mentorom. Z tego też powodu kształcenie jest jedną całością, a nie poszatkowane na części, jak obserwuję u coachów, którzy nie są psychosyntetykami, a jedynie zaadaptowali kilka technik psychosyntezy do repertuaru swoich metod pracy. Jest to wysoce nieprofesjonalne i szkodzi nie tylko dobremu imieniu psychosyntezy, ale także osobie poddającej się jemu, a coach staje się odpowiedzialny za dobrostan klienta, zgodnie z zasadą Hipokratesa, zaadaptowaną do tego rodzaju działań dla rozwoju „primum non nocere”. Psychosyntezy nie można poznać i używać po kilku godzinach grupowego szkolenia, gdyż jest to całożyciowa edukacja, praktykowana na sobie, a potem dopiero można się dzielić z innymi, służąc za przewodnika w tej indywidualnej, duchowej podróży każdej osoby.

Psychosynteza prowadzi do całości osoby. Nie sposób szatkować osoby na części, traktując je zamiennie lub odrębnie. Trzeba je połączyć w jedną całość. Dlatego obowiązkiem coacha jest zadbanie o całość klienta, o integrowanie jego wszystkich poziomów siebie: zmysłowego, mentalnego, emocjonalnego, intuicji, psychicznego i duchowego. Inaczej nie ma całościowego rozwoju, a osoba staje się zredukowana do części. Zachęcam do zapoznania się z książką: COACHING TRANSPERSONALNY PSYCHOSYNTEZY I KONTEKSTY.

Zanim dojdzie do coachingu tego rodzaju, niezbędne jest wstępne spotkanie – dla rozpoznania czy tego rodzaju usługa jest odpowiednia w danym momencie dla klienta.

To nie jest zwykła sprawa, zwykły Coaching. Według zasad psychosyntezy, jest on UNIKALNY – jak każdy z NAS; zorientowany nie tylko na rozwój osobowy, ale znaczenia i sensu, poszerzania świadomości o sobie i świecie i swego w nim miejsca. Zachęcam Cię do przeczytania książki Johna Whitmore (brytyjski Nr.1 Trener Biznesu)p.t. COACHING Trening efektywności. Najbardziej znany podręcznik Coachingu na świecie, gdzie właśnie Autor poleca COACHING TRANSPERSONALNY w wydaniu psychosyntezy, a nie żadnym innym!
Zasadą Coachingu Transpersonalnego jest kontakt ze „świętą przestrzenią w sobie” (duchową naturą, duszą). Jako Coach jestem świadoma indywidualnego procesu wzrastania każdej osoby i ufaniu mu. Włącza to intencjonalną zdolność do połączenia Klientki z jej naturalną mądrością i znajdowania odpowiedzi wewnątrz siebie, dotyczących jej drogi i sensu. Włącza to głęboki szacunek i umiejętność słuchania tego, co wyłania się w jej życiu. Jest to jak włączenie się w ujawnianie się i uchwycenie jej głębokiej prawdy i wewnętrznych źródeł.

 Coaching zdrowotny

Cennik sesji wstępnych jest zawsze jednakowy. 
Sesje następujące po wstępnej w zależności od długości trwania podlegają umowie. Ceny sesji w  umowie są ustalane odrębnie (Umowa z ceną ryczałtową na miesiąc/trzy miesiące).

Coaching zdrowotny jest ukierunkowany na uświadomieniu osobie wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie i dobrostan, a więc szeroko rozumiane podejście do zdrowia w sobie, rodzinie, otoczeniu i świecie. Tego rodzaju coaching pozwala osobie na znalezienie obserwatora w sobie (reżysera, centrum osobowego, wzorca zdrowia). To wewnętrzne centrowanie, nieustannie bazujące na wzrastaniu (Model Grow J. Whitmore), co jest istotą psychosyntezy i osiąganiem wyższego poziomu samoświadomości, prowadzi w efekcie do zrozumienia zdrowia na poziomach horyzontalnym i wertykalnym, a więc ISTOTY ZDROWIA I DOBROSTANU.

Mimo, że trafiają do mnie osoby z problemami chorobowymi, moje podejście jest unikalne, gdyż szukamy wspólnie ZDROWIA, a nie umacniam klienta w chorobie. Chodzi o to, aby wyjść z myślenia o chorobie na rzecz ZDROWIA. Jest to zobaczenie drugiego bieguna. Jeśli osoba jest umocowana w myśleniu o chorobie to kim jest? JEST CHORA. To jest STYGMAT!. A więc całe jej jestestwo wyraża CHOROBĘ i nawet jak będzie usiłowało się ją UCZYĆ jak żyć lepiej w chorobie, ona stale będzie W CHOROBIE, bo taki ma wprasowany WZORZEC MYŚLENIA.

Trzeba nauczyć OSOBĘ (nie chorego, pacjenta, szpital – bo te słowa niosą energię CHOROBY) dostrzec, że ona CAŁA nie jest CHOROBĄ, tylko jej część jest chora, a reszta jest ZDROWA. Tego rodzaju ŚWIADOMOŚĆ umocni ją w tym, że ona potrzebuje szukać w sobie elementów ZDROWIA i uczyć się jak je POSZERZAĆ. W ten sposób OSOBA będzie w swoim myśleniu zawłaszczała sukcesywnie przestrzeń CHOROBY na rzecz przestrzeni ZDROWIA. I to jest istota mojego podejścia i „terapii”, która tak naprawdę jest WSPIERANIEM ZDROWIA, nawet, gdy osoba ma jakąś chorobę, ale reszta jest przecież ZDROWA i TO trzeba wesprzeć!

Tego może NAUCZYĆ SIĘ KAŻDY – BYCIA ZDROWYM- nawet jeśli MA CHOROBĘ, ale NIE JEST PRZECIEŻ NIĄ – CHOROBĄ.

COACHING ZDROWOTNY – dotyczy zarówno wspierania zdrowia, gdy ono dopisuje (polepszenia jakości zdrowia), jak i różnorodnych problemów, które nie zostały zauważone lub wyleczone objawowo, a sięgają do przyczyny (informacji).

A. Obejrzenie problemów dotyczących szeroko rozumianego zdrowia (fizyczne, emocjonalne, mentalne, duchowe) oraz relacji z otoczeniem i określenie celów na najbliższą przyszłość
B. przyswojenie sobie technik pracy ze sobą, prowadzących do radzenia sobie z emocjonalnymi reakcjami, jako przyczyną problemów fizycznego zdrowia i powrotu do równowagi/zdrowia na wszystkich jego poziomach
C. nauczenie się sposobów obserwowania zmiany i efektywnego ich stosowania
D. znajdowania wewnętrznej motywacji do pracy własnej poznanymi technikami, jako kontynuacji coachingu, między poszczególnymi sesjami, dla większego rozumienia siebie i przyczyn zaistniałych problemów zdrowia, dla obserwowania procesu zmiany
E. znajdowania sensu tych doświadczeń i uczenia się nowych rozwiązań i radzenia sobie ze zmianą
F. zwracania uwagi na zmiany, celem uwrażliwianie na ich dostrzeganie (wzmacnianie koncentracji i uwagi)
G. uruchomienie własnej odpowiedzialności za swój nastrój, emocje, radzenie sobie ze stresem, lękiem (ich wpływu na skutki/zdrowie/objawy dolegliwości)
H. wyjaśniania problemów dla zrozumienia wspierania zdrowia wszelkimi sposobami i zmiany sposobu radzenia sobie z wyzwaniami życia oraz wspomożenie w wytyczeniu drogi jak to robić

Doradztwo dla firm

Cennik jest ustalany odrębnie dla każdego przypadku.

Instytut Psychosyntezy prowadzi unikalny cykl warsztatów oraz doradztwa, ukierunkowanych na kreowanie zmiany w podejściu do działania firm i samorządów w środowisku lokalnym, dla pobudzania współdziałania na rzecz szeroko rozumianego zdrowia i społecznego dobra. Jego unikalną kompetencją jest SYNTEZA i integracja dla coraz szerszego zrozumienia istoty swych działań (Wellness w swym BIZNESIE). Celem doradztwa jak i szkoleń jest tworzenie myślenia systemowego dla poszerzania indywidualnej i społecznej świadomości o sobie i świecie. Ma on prowadzić do zaistnienia zintegrowanego systemu na rzecz zdrowia (WELLNESS SYSTEM), skupiającego lokalne zasoby ludzkie, instytucjonalne, naukowo-badawcze i technologiczne. Ta zmiana świadomości ma następować poprzez edukację wielosektorową i wielopoziomową, zmierzającą do ochrony, zapobiegania, rewitalizacji oraz regeneracji szeroko rozumianego zdrowia, począwszy od zdrowia indywidualnego, rodziny, społeczności, społeczeństwa i świata.

Adresatami są zarówno przedsiębiorcy z branży Wellness, zdrowia, sportu i rekreacji, edukacji, ekologii, jak i pracownicy samorządów, zainteresowani szeroko rozumianym zdrowiem, pragnący poszerzyć umiejętności osobowe dla tworzenia oferty lokalnej wspierającej zdrowie i dobrostan, a nie tylko leczących choroby. Jest to oferta dla nowej kadry KREATORÓW ZMIANY.

Rekomendacje

{

Co się zmieniło? Przede wszystkim to jak myślę o sobie i o tym co mnie spotyka. Wiem, co jest silne we mnie    i wiem jak z tej siły korzystać ze spokojem i miłością. Reaguję zupełnie inaczej. To z kolei zmieniło całą sytuację w mojej rodzinie. Zrozumiałam jakie schematy postępowania stosowałam do tej pory i ja, i mąż. Gdy to sobie uświadomiłam, zmieniłam je. Umiałam też we właściwy sposób porozmawiać           

z mężem, który nie tylko zrozumiał, co chcę mu przekazać, ale sam zmienił swoje schematy. Praktycznie z dnia na dzień. Nie sądziłam, że to jest możliwe. I najważniejsze - dzieci również zauważyły tę zmianę!
Jestem pełna nadziei na przyszłość. Nie tylko mam konkretne metody, którymi mogę pracować nad swoimi emocjami, myślami, reakcjami. Odzyskałam wewnętrzną siłę i mam teraz energię by rozwijać się również zawodowo.
Jestem ogromnie wdzięczna Pani Ewie Białek za niezwykłą mądrość, ogromną wiedzę, uważność na każde słowo, pełen zrozumienia i miłości sposób prowadzenia mnie przez cały proces. 

- Małgorzata Nowak

Tylko On-Line

 

Telefon

+48 609 382 458

umawianie sesji on-line

 

E-mail

instytut  & psychosynteza.pl

pytania dodatkowe