Moja Oferta

Coaching Zdrowotny i Życiowy
Coaching Transpersonalny
Doradztwo Dla Firm
Warsztaty i Kursy

MOJA OFERTA DOTYCZY:

Wspomaganie w rozwoju osoby na drodze jej życia oraz odzyskiwania zdrowia. Bazując na mym profesjonalnym przygotowaniu, ale także jako osoby doświadczonej w życiu, dzieląc się życiową mądrością. Pracuję na „żywym organizmie”, z konkretną osobą, (a nie techniką) i jej problemami, szukając wspólnie głębokiego sensu i zrozumienia.
Pracuję zarówno z osobami mającymi problemy partnerskie, zatrzymania w życiu, wypalenia zawodowego, jak i mającymi problemy wychowawcze z dziećmi; z kobietami jak i mężczyznami; także pragnącymi coś więcej od życia – szukającymi sensu i znaczenia i/lub realizacji siebie w pracy, którą wykonują (odkrycia pasji, sensu życia, samorealizacji).
Moje zawodowe przygotowanie i praca akademicka, prowadzenie autorskich programów edukacyjnych dla różnych środowisk (warsztaty grupowe, seminaria, wykłady), jak i indywidualna praca z klientem, oraz nieustanne dokształcanie się, jak i praca własna z poznanymi narzędziami na sobie, uczyniły moją pracę unikalną, gdyż jestem ewidentnym przykładem tego, że to działa.

MOJE UMIEJĘTNOŚCI:

  • Praca na wszystkich poziomach siebie klienta: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, duchowym i łączenie ich w całość siebie.
  • Czytanie z komunikatów ciała, mowy (jakości słów, emocji, sposobu myślenia).
  • Wiązanie (łączenie skutków z przyczynami, dla uświadomienia osobie całości obrazu i wyciągania wniosków
  • Syntetyczne (systemowe) myślenie dla uruchomienia w osobie wielopoziomowości życia i dróg indywidualnego rozwoju
  • Zadawanie właściwych pytań, niezbędnych w procesie transformacji i zmiany, prowadzących do zdrowych przekonań i nawyków.
  • „Prowadzenie” – bycie przewodnikiem w drodze klienta, do zrozumienia sensu i znaczenia własnego życia – dla samorealizacji (spełnienia).
  • Ułatwianie rozwoju klienta w przekraczaniu barier rozwoju oraz oporu przed zmianą i lęków.
  • Umożliwienie odkrycia sygnałów w ciele, prowadzących do lepszego zrozumienia siebie i swoich doświadczeń, a to prowadzi do odkodowania przyczyn blokad emocjonalnych (często pokoleniowych)

Znajdziesz tu wiele możliwości dla:

1. pełnego swego rozwoju i REGENERACJI ZDROWIA (rozumianego całościowo) – specyficzne dla psychosyntezy
2. panowania nad emocjami / stresem
3. zarządzania czasem
4. znajdowania swych predyspozycji i talentów (darów)
5. poszukiwania sensu i celu w życiu oraz samospełnienia – unikalne w psychosyntezie
6. wykorzystanie swych darów dla realizowania pasji

Osiągniesz dzięki nim:

1. większą świadomość siebie jak myśleć i reagować pozytywnie
2. znajdziesz swój unikalny sposób wyrażania siebie
3. możliwości radzenia sobie ze stresem i “odkodowania” błędnych reakcji
4. usprawnisz komunikację ciało-umysł-serce (duchowa natura) i nauczysz się języka ciała i intuicji oraz dokonywania świadomych wyborów, które Ci służą
5. wzmocnisz układ immunologiczny i spowolnisz procesy metaboliczne
6. przywrócisz zdrowie we wszystkich jego sferach w Tobie oraz relacjach z innymi
7. obudzisz radość, humor, miłość w sobie i w relacjach
8. zaczniesz żyć bardziej świadomie i z celem, spełniając się w nim
9. a przede wszystkim zrozumiesz – po co tu jesteś i co masz do spełnienia w życiu

OFERTA

Konsultacje zdrowotne i życiowe oraz duchowego rozwoju

Cennik:
1. Konsultacja/coaching – wizyta 200 zł (do 20 minut>)
2. Konsultacja/coaching pogłębione (do 40 minut) – 350 zł
3. Konsultacja/coaching – praktyczna praca (godzina – ponad 1 godz) – 450 zł

Kolejne sesje, w zależności od długości trwania umowy są negocjowane.

Transformacyjny mentoring

Cennik:

Transformacyjny mentoring dotyczy wielu dziedzin życia, a w tym przełomu życia (osoby 50+), wypalenia zawodowego, braku sensu, problemów zdrowia, także odkrywania misji osobistej, mentoringu wizerunkowego (osobisty, profesjonalny) – a w tym wewnętrznej spójności wszystkich poziomów siebie z misją firmy oraz mentoring dobrostanu firmy (Wellbeing, Wellness), dla wszystkich sfer życia i integracji osobowości. Jest to POZIOM OSOBOWY ROZWOJU.

Coaching życiowy

Cennik:
1 godzina – 450 zł
20 minut – 200zł

Coaching życiowy dotyczy problemów związanych z sytuacjami życiowymi w różnych jego sferach i to zarówno partnerstwa, wychowania, relacji w pracy, budowania własnego biznesu, opartego o swe pasje.

A. Ukierunkowanie na samo-aktualizację niż na konkretne problemy, czy niewłaściwe relacje

B. Jako COACH, pracujący z duchową perspektywą życia i rozwoju człowieka, moim celem jest pomaganie osobie w wypracowaniu przez nią utrzymywania połączenia z duchową naturą (Wyższym Ja), aby żyć życiem ukierunkowanym na duszę. Jest to ciekawy aspekt coachingu, zogniskowany na tym, co chce Klient w życiu osiągnąć. To w sposób naturalny prowadzi do pogłębiania i poszerzania jego wyższego i głębszego celu, rozjaśnienia wizji, zasadniczych wartości w życiu i celu życia.

Dlatego też celem tego rodzaju Coachingu jest znalezienie istoty siebie Klienta i docenienie siebie jako osoby i duchowego bytu oraz znalezienie swego rzeczywistego miejsca w życiu innych. Tym samym tego rodzaju Coaching staje się Coachingiem Transpersonalnym.

Coaching transpersonalny

Cennik:
1 godzina – 450 zł
20 minut – 220zł
30 minut – 250 zł
Gdy sesja się przedłuża z powodu klienta, płaci on za czas poświęcony dodatkowym wyjaśnieniom.

Tego rodzaju coaching jest zespolony z całością ROZWOJU i budowania DOBROSTANU (WELLNESS, WELL BEING). Został zarekomendowany przez Johna Whitmore, jako jedyny trening efektywności, niezbędny w nowych czasach wszelkim coachom, jak też doradcom i mentorom. Z tego też powodu kształcenie jest jedną całością, a nie poszatkowane na części, jak obserwuję u coachów, którzy nie są psychosyntetykami, a jedynie zaadaptowali kilka technik psychosyntezy do repertuaru swoich metod pracy. Jest to wysoce nieprofesjonalne i szkodzi nie tylko dobremu imieniu psychosyntezy, ale także osobie poddającej się jemu, a coach staje się odpowiedzialny za dobrostan klienta, zgodnie z zasadą Hipokratesa, zaadaptowaną do tego rodzaju działań dla rozwoju “primum non nocere”. Psychosyntezy nie można poznać i używać po kilku godzinach grupowego szkolenia, gdyż jest to całożyciowa edukacja, praktykowana na sobie, a potem dopiero można się dzielić z innymi, służąc za przewodnika w tej indywidualnej, duchowej podróży każdej osoby.

Psychosynteza prowadzi do całości osoby. Nie sposób szatkować osoby na części, traktując je zamiennie lub odrębnie. Trzeba je połączyć w jedną całość. Dlatego obowiązkiem coacha jest zadbanie o całość klienta, o integrowanie jego wszystkich poziomów siebie: zmysłowego, mentalnego, emocjonalnego, intuicji, psychicznego i duchowego. Inaczej nie ma całościowego rozwoju, a osoba staje się zredukowana do części. Zachęcam do zapoznania się z książką: COACHING TRANSPERSONALNY PSYCHOSYNTEZY I KONTEKSTY.

Zanim dojdzie do coachingu tego rodzaju, niezbędne jest wstępne spotkanie – dla rozpoznania czy tego rodzaju usługa jest odpowiednia w danym momencie dla klienta.

To nie jest zwykła sprawa, zwykły Coaching. Według zasad psychosyntezy, jest on UNIKALNY – jak każdy z NAS; zorientowany nie tylko na rozwój osobowy, ale znaczenia i sensu, poszerzania świadomości o sobie i świecie i swego w nim miejsca. Zachęcam Cię do przeczytania książki Johna Whitmore (brytyjski Nr.1 Trener Biznesu)p.t. COACHING Trening efektywności. Najbardziej znany podręcznik Coachingu na świecie, gdzie właśnie Autor poleca COACHING TRANSPERSONALNY w wydaniu psychosyntezy, a nie żadnym innym!
Zasadą Coachingu Transpersonalnego jest kontakt ze “świętą przestrzenią w sobie” (duchową naturą, duszą) . Jako Coach jestem świadoma indywidualnego procesu wzrastania każdej osoby i ufaniu mu. Włącza to intencjonalną zdolność do połączenia Klientki z jej naturalną mądrością i znajdowania odpowiedzi wewnątrz siebie, dotyczących jej drogi i sensu. Włącza to głęboki szacunek i umiejętność słuchania tego, co wyłania się w jej życiu. Jest to jak włączenie się w ujawnianie się i uchwycenie jej głębokiej prawdy i wewnętrznych źródeł.

Coaching zdrowotny

Cennik:
1 godzina – 450 zł
40 minut – 350 zł
20 minut – 200zł
Kolejna rozpoczęta godzina – podwójna stawka
Kolejne sesje w zależności od długości trwania umowy są ustalane odrębnie

Coaching zdrowotny jest ukierunkowany na uświadomieniu osobie wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie i dobrostan, a więc szeroko rozumiane podejście do zdrowia w sobie, rodzinie, otoczeniu i świecie. Tego rodzaju coaching pozwala osobie na znalezienie obserwatora w sobie (reżysera, centrum osobowego, wzorca zdrowia). To wewnętrzne centrowanie, nieustannie bazujące na wzrastaniu (Model Grow J. Whitmore), co jest istotą psychosyntezy i osiąganiem wyższego poziomu samoświadomości, prowadzi w efekcie do zrozumienia zdrowia na poziomach horyzontalnym i wertykalnym, a więc ISTOTY ZDROWIA I DOBROSTANU.

Mimo, że trafiają do mnie osoby z problemami chorobowymi, moje podejście jest unikalne, gdyż szukamy wspólnie ZDROWIA, a nie umacniam klienta w chorobie. Chodzi o to, aby wyjść z myślenia o chorobie na rzecz ZDROWIA. Jest to zobaczenie drugiego bieguna. Jeśli osoba jest umocowana w myśleniu o chorobie to kim jest? JEST CHORA. To jest STYGMAT!. A więc całe jej jestestwo wyraża CHOROBĘ i nawet jak będzie usiłowało się ją UCZYĆ jak żyć lepiej w chorobie, ona stale będzie W CHOROBIE, bo taki ma wprasowany WZORZEC MYŚLENIA.

Trzeba nauczyć OSOBĘ (nie chorego, pacjenta, szpital – bo te słowa niosą energię CHOROBY) dostrzec, że ona CAŁA nie jest CHOROBĄ, tylko jej część jest chora, a reszta jest ZDROWA. Tego rodzaju ŚWIADOMOŚĆ umocni ją w tym, że ona potrzebuje szukać w sobie elementów ZDROWIA i uczyć się jak je POSZERZAĆ. W ten sposób OSOBA będzie w swoim myśleniu zawłaszczała sukcesywnie przestrzeń CHOROBY na rzecz przestrzeni ZDROWIA. I to jest istota mojego podejścia i “terapii”, która tak naprawdę jest WSPIERANIEM ZDROWIA, nawet, gdy osoba ma jakąś chorobę, ale reszta jest przecież ZDROWA i TO trzeba wesprzeć!

Tego może NAUCZYĆ SIĘ KAŻDY – BYCIA ZDROWYM- nawet jeśli MA CHOROBĘ, ale NIE JEST PRZECIEŻ NIĄ – CHOROBĄ.

COACHING ZDROWOTNY – dotyczy zarówno wspierania zdrowia, gdy ono dopisuje (polepszenia jakości zdrowia), jak i różnorodnych problemów, które nie zostały zauważone lub wyleczone objawowo, a sięgają do przyczyny (informacji).

A. Obejrzenie problemów dotyczących szeroko rozumianego zdrowia (fizyczne, emocjonalne, mentalne, duchowe) oraz relacji z otoczeniem i określenie celów na najbliższą przyszłość
B. przyswojenie sobie technik pracy ze sobą, prowadzących do radzenia sobie z emocjonalnymi reakcjami, jako przyczyną problemów fizycznego zdrowia i powrotu do równowagi/zdrowia na wszystkich jego poziomach
C. nauczenie się sposobów obserwowania zmiany i efektywnego ich stosowania
D. znajdowania wewnętrznej motywacji do pracy własnej poznanymi technikami, jako kontynuacji coachingu, między poszczególnymi sesjami, dla większego rozumienia siebie i przyczyn zaistniałych problemów zdrowia, dla obserwowania procesu zmiany
E. znajdowania sensu tych doświadczeń i uczenia się nowych rozwiązań i radzenia sobie ze zmianą
F. zwracania uwagi na zmiany, celem uwrażliwianie na ich dostrzeganie (wzmacnianie koncentracji i uwagi)
G. uruchomienie własnej odpowiedzialności za swój nastrój, emocje, radzenie sobie ze stresem, lękiem (ich wpływu na skutki/zdrowie/objawy dolegliwości)
H. wyjaśniania problemów dla zrozumienia wspierania zdrowia wszelkimi sposobami i zmiany sposobu radzenia sobie z wyzwaniami życia oraz wspomożenie w wytyczeniu drogi jak to robić

Doradztwo dla firm

Cennik:
CENNIK dotyczy zawieranej umowy i jest ustalany indywidualnie dla każdej firmy, w zależności od ilości osób i uzgodnionej tematyki.

Instytut Psychosyntezy prowadzi unikalny cykl warsztatów oraz doradztwa, ukierunkowanych na kreowanie zmiany w podejściu do działania firm i samorządów w środowisku lokalnym, dla pobudzania współdziałania na rzecz szeroko rozumianego zdrowia i społecznego dobra. Jego unikalną kompetencją jest SYNTEZA i integracja dla coraz szerszego zrozumienia istoty swych działań (Wellness w swym BIZNESIE). Celem doradztwa jak i szkoleń jest tworzenie myślenia systemowego dla poszerzania indywidualnej i społecznej świadomości o sobie i świecie. Ma on prowadzić do zaistnienia zintegrowanego systemu na rzecz zdrowia (WELLNESS SYSTEM), skupiającego lokalne zasoby ludzkie, instytucjonalne, naukowo-badawcze i technologiczne. Ta zmiana świadomości ma następować poprzez edukację wielosektorową i wielopoziomową, zmierzającą do ochrony, zapobiegania, rewitalizacji oraz regeneracji szeroko rozumianego zdrowia, począwszy od zdrowia indywidualnego, rodziny, społeczności, społeczeństwa i świata.

Adresatami są zarówno przedsiębiorcy z branży Wellness, zdrowia, sportu i rekreacji, edukacji, ekologii, jak i pracownicy samorządów, zainteresowani szeroko rozumianym zdrowiem, pragnący poszerzyć umiejętności osobowe dla tworzenia oferty lokalnej wspierającej zdrowie i dobrostan, a nie tylko leczących choroby. Jest to oferta dla nowej kadry KREATORÓW ZMIANY.

Rekomendacje

{
Ukończenie kursu Teatru Wewnętrznego było piękną choć niełatwą podróżą w głąb samej siebie. Dla mnie ta podróż zakończyła się sukcesem i zachęcam do niej każdego kto chce poznać odpowiedź na pytania: Kim jestem? Po co tu jestem?

Rola dr Ewy Danuty Białek w tym procesie jest nieoceniona. Jestem wdzięczna za te trzy miesiące pracy podczas której krok po kroku otwierała Pani przede mną kolejne drzwi.

- Arleta Tudrujek

Adres

Instytut Psychosyntezy
ul. Romana Maciejewskiego 1/51
03-187 Warszawa