O Mnie

Psychosynteza – to całościowa koncepcja człowieka, jego rozwoju i zdrowia, włączająca aspekt duchowy (sensu i znaczenia życia).

Dr Ewa Danuta Białek

twórczyni Instytutu Psychosyntezy i PIONIERKA PSYCHOSYNTEZY w Polsce. Autorka 52 książek oraz ponad 70 artykułów (głównie w prasie akademickiej).

Ewa Białek wypraktykowała psychosyntezę na sobie, poprzez odkodowanie problemów zdrowotnych (w tym m.in. fibromialgii), prowadząc do odkrycia wewnętrznych możliwości utrzymania i zachowania dobrostanu i zdrowia, cierpiąc od najwcześniejszego dzieciństwa na różnorodne dolegliwości zdrowotne. Psychosynteza stała się jej filozofią życia (jej stylem życia) – dochodzenia do harmonii (sustainable development) i dobrostanu (well-being) w sobie i świecie wokół. To wszystko, co zrobiła dla siebie jest kanwą jej licznych książek i warsztatów, które zaczęła prowadzić od 1997 roku w ramach założonego przez siebie Stowarzyszenia „Edukacja dla Przyszłości” – ucząc, jak zachowywać zdrowie, aby potem nie trzeba było terapii.

Bazując na unikalnych

w Polsce technikach psychosyntezy, podobnie jak długoletniej pracy badawczej w medycynie, oraz prezentując interdyscyplinarne, całościowe (systemowe) podejście do zdrowia i rozwoju człowieka, oferuję unikalne doradztwo, mentoring oraz coaching. Prowadzą one do odkrywania wewnętrznych jakości indywidualnych, duchowych aspektów człowieczeństwa, a tym samym efektywnego i spełnionego życia osobowego, w rodzinie, jak i zawodowego spełnienia i służenia swymi talentami innym.

——

Pracując z indywidualnymi osobami Ewa Białek pełni rolę przewodniczki w wewnętrznym świecie, dla odkrywania blokad w rozwoju, ograniczających przekonań, lęków, oporu przed zmianą, czy problemów fizycznego zdrowia (poziom przyczynowy), będących pochodną odstępstwa od praw natury i praw Kosmosu, którego jesteśmy integralną częścią.
Tym samym pozwala dotrzeć, poprzez zakodowany w osobie wzorzec choroby – do wzorca zdrowia (blueprint). Jej profesjonalne przygotowanie i długoletnia praca naukowa w medycynie /nauce/ oraz dogłębne poszukiwania w sobie i na zewnątrz – w tym w wielu naukach – czynią z niej prawdziwą EKSPERTKĘ w tym wewnętrznym świecie każdego człowieka. Jej „PORADNIKI SAMOEDUKACJI” pozwalają na samodzielną pracę, dla zrozumienia sensu swoich życiowych doświadczeń.

Długoletnia badaczka w medycynie

(doktorat z immunologii i specjalizacja z diagnostyki klinicznej) – ponad 23 lata. Na początku lat 90-tych trafiła na unikalne zajęcia psychosyntezy menadżerskiej i organizacyjnej, prowadzone w Polsce przez Prof. J.W. Cullena, twórcę tego programu w CL University w Kalifornii w połowie lat 70-tych.

To uczestnictwo w kilkumiesięcznych zajęciach (9 miesięcy) pozwoliło jej zrozumieć i sukcesywnie wprowadzać we własne życie znaczenie „zarządzania sobą”. W kolejności zgłębiała psychosyntezę w oparciu o w/w program w Summit University (Luizjana) oraz rozpoczęła jej stosowanie w prowadzonych od 1997 roku (do 2004 r.) warsztatach autorskich „EDUKACJI DO ZDROWIA” w założonym z jej inspiracji STOWARZYSZENIU „EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI”, otrzymując 10-krotnie dofinansowanie z MEN. Dzięki swojej dedykacji udało się zgromadzić pokaźną dokumentację badawczą, opartą o stworzone przez siebie narzędzia ewaluacji, opisane w książce „Psychosynteza w edukacji. Wzrastanie samoświadomości człowieka” (Eneteia). Kolejne wydanie tej książki nosi tytuł PSYCHOSYNTEZA. TEORIA I PRAKTYKA. POMOST DO PSYCHOLOGII INTEGRALNEJ (wydawca Instytut Psychosyntezy). Obecnie jest wydana w 7 językach.

Dr Ewa Białek

jako pionierka psychosyntezy w Polsce, wprowadzała ją od końca lat 90-tych do psychosomatyki i pedagogiki („edukacja zdrowotna”). Tworzone ponad 18 lat nowatorskie programy, poradniki edukacyjne, jak i książki znalazły swój oddźwięk w wielu środowiskach, w tym szkolnych i przedszkolnych (autorskie programy edukacyjne prowadzone w latach 1997-2003 w Stowarzyszeniu „Edukacja dla Przyszłości”); samorządowych – konferencje naukowe i edukacyjne, (Dokąd zmierzasz człowieku” Model edukacji dla przyszłości”; „Rodzina w społeczności lokalnej i środowisku”, „Edukacja przyszłości – humanizacja czy robotyzacja?” i in), jak i akademickich, gdzie prowadziła przedmiot „edukacji zdrowotnej” – na wydz. pedagogiki i body&fitness& kosmetologia. Wygłaszała też wykłady na dziesiątkach naukowych konferencji w kraju i na świecie (m.in. Rzym, Oxford, Praga, Budapeszt i in.), a jej artykuły zostały opublikowane w akademickich publikacjach. Trzy z jej programów znajdują się na stronie Unii Europejskiej (Open Education 2030).

Dr Ewa D. Białek ukończyła kilkadziesiąt kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, a kilkanaście z nich dotyczyło psychosyntezy. Posiada certyfikację międzynarodowe: TRENERA PSYCHOSYNTEZY, w tym psychosyntezy menadżerskiej i organizacyjnej; Coach for Personal Well-Being i Transformational Life Coach – akredytowane przez CCE.

Z innych kursów ukończyła

m.in. Agents of Conscious Evolution (ACE Training); New Scientific (R)Evolution prowadzony przez Prof. E. Laszlo, jak i Conscious Evolution Coaching oraz Medycyny Energetycznej szamanów, prowadzony przez Alberto Vilolldo. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii (USA – Luizjana). Ma też dyplom: Life Coach, Master Life Coach (AU of NLP).

Ewa Białek inwestuje w swój rozwój nieustannie, a przede wszystkim jest „żywym przykładem” tego, czego uczy, a co opisała w swoich książkach oraz artykułach naukowych, popularnych i poradnikach edukacji siebie. Poznała bowiem „od podszewki” zasady funkcjonowania człowieka, jak i przyczyny chorób, ale także możliwości powrotu do zdrowia – do podstawowego wzorca zdrowia, dostępnego każdemu – poprzez pracę nad odkodowaniem własnych problemów (traum). Tego naucza w swych konsultacjach i warsztatach.

Ewa Białek jest naukowcem z pasji. Długie lata pracowała w Akademii Medycznej w Warszawie i Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, przechodząc poszczególne szczeble kariery naukowej aż do Adiunkta, ucząc zarówno lekarzy jak i farmaceutów do specjalizacji. W tym czasie zrobiła doktorat z immunologii i specjalizację z diagnostyki klinicznej. Po latach odkryła, że poszukiwała w naukach medycznych RECEPTY NA SWOJE ZDROWIE. Znalazła tamże wiele odpowiedzi na inne swoje pytania, ale nie znalazła tej recepty, której dedykowała 23 lata. Uświadomienie sobie tego faktu pozwoliło jej spokojnie zmienić pracę, a niedługo potem znaleźć się na ekskluzywnych 9-miesięcznych zajęciach dla menedżerów w Centrum Kreowania Liderów (1992) i rozpocząć nowy etap życia – „nowego narodzenia”, ponieważ tamże zetknęła się z psychosyntezą, która pozwoliła jej nauczyć się kierowania sobą, aby potem móc kierować swoim życiem i uczyć tego innych.

Od początku lat 90-tych

XX w. Ewa Białek uczestniczyła w wielu dziesiątkach różnych profesjonalnych szkoleń krajowych (J. Raudner, Peczko) i zagranicznych. Odbyła także wiele podróży, aby zrozumieć głęboko istotę zrównoważonego rozwoju, zarówno dotyczącego człowieka, jak i środowiska. W tym czasie odwiedzała kilkanaście razy wioski ekologiczne i uczestniczyła tam w międzynarodowych konferencjach i warsztatach np. w Lebensgarten, Findhorn Foundation (konferencja For the Love of the Nature , Soul in Education-Spirit of Learning, Eco-village Training – sponsorowany w połowie przez British Council i w połowie przez PAN); Schumacher College – (Everyday Magic) i wiele innych w Pradze, Wiedniu, Lihue (Hawaii), Lugano, Budapest, Indie.

W październiku 2004 roku otworzyła INSTYTUT PSYCHOSYNTEZY – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Człowieka, gdzie prowadzi różne formy działalności. Okazjonalnie uczy także studentów różnych wydziałów „EDUKACJI ZDROWOTNEJ” – czego efektem jest napisana przez nich ewaluacja jej programów, zamieszczona w książce EDUKACJA ZDROWOTNA W PRAKTYCE. Ewa Białek uczy się nieustannie u światowej czołówki mentorów, promotorów nowego sposobu myślenia (w tym w nauce), w tym Jacka Canfielda, Boba Proctora, Boba Doyle’a, Joe Vitale, Harrisona Kleina, Harva Ekera, Academy of Coaching w Londynie, Maxa Simona i Briana Whettena Ph.D. (ENTREPRENEUR COACHING – Core Coaching. Getting to the Heart of the Matter, Selling by Giving) , Johna Assarafa, Ervina Laszlo, Barbary Marx Hubbard, Alberto Villoldo, Jennifer McLean i wielu, wielu innych.

Jej marzeniem jest

przygotowanie kadry WELL-BEING doradców, visionary social entrepreneurs, społecznych KREATORÓW ZMIAN, tworzących zręby zintegrowanych systemów „edukacji do szeroko rozumianego ZDROWIA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” – do nowej globalnej sytuacji. Włącza to bowiem zarówno psychosyntezę wieku, samorealizację siebie, jak i służenie innym swymi talentami i pasją. Pozwala przede wszystkim budować ZDROWĄ PRZYSZŁOŚĆ i DOBROSTAN dla siebie, kolejnych generacji i świata.

Misją Instytutu jest edukacja o sobie i sensie osobistego życia w kontekście szeroko rozumianego Życia i służenia innym swymi talentami i darami oraz o istocie zdrowia, jego utrzymania i regeneracji na wszystkich jego poziomach i przestrzeniach. Instytut powstał 1.10.2004 roku i obchodził w 2014 roku swoje 10-lecie istnienia. Jest inicjatorem projektu WELLNESS SYSTEM.

I’m registered as a Member of the Bristol WHO’S WHO Executives and Professionals, having pursued excellence, maintained perseverance, and ascended the summit of professional accomplishment.

Rekomendacje

{

Co się zmieniło? Przede wszystkim to jak myślę o sobie i o tym co mnie spotyka. Wiem, co jest silne we mnie i wiem jak z tej siły korzystać ze spokojem i miłością. Reaguję zupełnie inaczej. To z kolei zmieniło całą sytuację w mojej rodzinie. Zrozumiałam jakie schematy postępowania stosowałam do tej pory i ja, i mąż. Gdy to sobie uświadomiłam, zmieniłam je. Umiałam też we właściwy sposób porozmawiać z mężem, który nie tylko zrozumiał, co chcę mu przekazać, ale sam zmienił swoje schematy. Praktycznie z dnia na dzień. Nie sądziłam, że to jest możliwe. I najważniejsze - dzieci również zauważyły tą zmianę!
Jestem pełna nadziei na przyszłość. Nie tylko mam konkretne metody, którymi mogę pracować nad swoimi emocjami, myślami, reakcjami. Odzyskałam wewnętrzną siłę i mam teraz energię by rozwijać się również zawodowo.
Jestem ogromnie wdzięczna Pani Ewie Białek za niezwykłą mądrość, ogromną wiedzę, uważność na każde słowo, pełen zrozumienia i miłości sposób prowadzenia mnie przez cały proces. 

- Małgorzata Nowak

Adres

Instytut Psychosyntezy®

ul. Romana Maciejewskiego 1/51

03-187 Warszawa

Telefon

+48 609 382 458

umawianie sesji

 

E-mail

instytut@psychosynteza.pl

pytania dodatkowe