Edukacja do zrównoważonego rozwoju

25,00 

W artykule Autorka przedstawiła koncepcję zrównoważonego rozwoju  i zdrowia rozpoczynając od jednostki, poprzez jej relacje z innymi, a kończąc na środowisku. Ten sposób widzenia wymaga stworzenia systemu edukacji społecznej, dotyczącej zarówno jednostki jak i grupy (także wychowania i samowychowania), zaczynając od domu i klasy szkolnej. Autorka zaprezentowała szeroki zakres odniesień do literatury, dotyczący podstaw naukowych budujących całościowy obraz siebie i świata oraz wzajemnych relacji człowiek-środowisko, a w nim samoświadomości, podobnie jak duchowej natury człowieka, będącej częścią splotów anima mundi i według F. Capry „pajęczyny życia”. Wyliczyła w punktach zasady edukacji przyszłości, prowadzącej do zrównoważonego rozwoju człowieka i ochrony środowiska oraz zachowania go dla przyszłych pokoleń.

Opis

W artykule Autorka przedstawiła koncepcję zrównoważonego rozwoju  i zdrowia rozpoczynając od jednostki, poprzez jej relacje z innymi, a kończąc na środowisku. Ten sposób widzenia wymaga stworzenia systemu edukacji społecznej, dotyczącej zarówno jednostki jak i grupy (także wychowania i samowychowania), zaczynając od domu i klasy szkolnej. Autorka zaprezentowała szeroki zakres odniesień do literatury, dotyczący podstaw naukowych budujących całościowy obraz siebie i świata oraz wzajemnych relacji człowiek-środowisko, a w nim samoświadomości, podobnie jak duchowej natury człowieka, będącej częścią splotów anima mundi i według F. Capry „pajęczyny życia”. Wyliczyła w punktach zasady edukacji przyszłości, prowadzącej do zrównoważonego rozwoju człowieka i ochrony środowiska oraz zachowania go dla przyszłych pokoleń.