Zasiadając w krześle reżysera. Książka dla nauczyciela nastolatków

98,00 

Jest to książka wyjątkowa, będąca programem wspierającym rozwój dziecka-nastolatka, autorstwa dr Vivian King, skierowana do nauczyciela dla poprowadzenia klasy szkolnej w ramach zajęć wychowawczych lub dodatkowych – wspierających rozwój dziecka i ujawnianie jego talentów.

Opis

Jest to książka wyjątkowa, będąca programem wspierającym rozwój dziecka-nastolatka, autorstwa dr Vivian King, skierowana do nauczyciela dla poprowadzenia klasy szkolnej w ramach zajęć wychowawczych lub dodatkowych – wspierających rozwój dziecka i ujawnianie jego talentów. Jest to książka praktyczna, pokazująca wiele ćwiczeń/zajęć praktycznych dla zrozumienia siebie. Zalecane jest, aby nauczyciel sam przećwiczył na sobie tego rodzaju zajęcia dla lepszego zrozumienia siebie, podobnie jak odblokowanie własnych problemów, aby nie projektować na uczniów swoich nie zawsze zdrowych przekonań i nawyków, także wzorców emocjonalnego reagowania, w tym agresji, przekazywanych często pokoleniowo. Książce towarzyszy podręcznik do zabawy – dla ucznia/nastolatka. Książka z powodzeniem nadaje się dla rodziców i ich dzieci.