Wellness. Zdrowie od-Nowa

82,00 

Książka w formie drukowanej, oraz jako ebook: pdf, mobi i epub. W sprawie epub i mobi proszę kontaktować się na adres Instytutu.

Opis

Wellness – dobrostan – to droga do przyszłości, perspektywa jakości życia, przyjaznych relacji z ludźmi i otoczeniem (przyrodą), to także nieustająca dbałość o nią.
Książka polecana jest dla każdego indywidualnego człowieka, dla jego przyszłości w zdrowiu czy chorobie. To nas świadomy wybór właśnie teraz.

Korzyści dla klienta:
– Uświadomienie sobie co znaczy dobrostan we wszystkich dziedzinach życia;
– świadome życie, prowadzące do samospełnienia;
– całożyciowa edukacja o zdrowiu i dobrostanie siebie i otoczenia.