Uniwersytet zintegrowanego kształcenia

92,00 

Książka jest „dziełem” życia, a przede wszystkim wkładem Autorki w zaistnienie zintegrowanego paradygmatu Nauk o Sobie i Życiu, włączając duchowy aspekt siebie i świata.

Opis

Książka jest „dziełem” życia, a przede wszystkim wkładem Autorki w zaistnienie zintegrowanego paradygmatu Nauk o Sobie i Życiu, włączając duchowy aspekt siebie i świata.

Korzyści dla Czytelnika:

  • pokazanie szerszej wizji modelu „edukacji dla przyszłości”, aby „nie trzeba było terapii”.

  • znajdowanie „łącznika” pomiędzy życiem osobistym człowieka, jego zdrowiem, jak i dobrostanem społecznym (włączając rodzinę i stan świata).

  • uświadomienie filozofii nauki dla odzwierciedlenia jej w różnych dziedzinach, a w efekcie kształcenia jednostki na wszystkich etapach jej rozwoju.