Psychosyntetyczne podejście do rozwoju jako procesu integracji, ale i przekraczania biologii: Gregory Bateson i jego Umysł i przyroda.

25,00 

Głównym przesłaniem Gregory Batesona jest zmiana sposobu myślenia, aby zacząć żyć w harmonii na Ziemi. Jego zdaniem biologiczna ewolucja, będąca podstawą rozwoju, jest umysłowym procesem, który odbywa się w jednostkowym umyśle.

Opis

Głównym przesłaniem artykułu jest potrzeba zmiany systemu myślenia w kierunku wykraczającym poza biologię. Gregory Bateson i jego rewolucyjne połączenie ducha i natury oraz powrót do subiektywności w nauce położyły podwaliny pod związek człowieka z naturą. Tłem prezentacji poglądów Batesona stało się systemowe podejście do psychosyntezy (psychologii z duszą), które nie tylko wpływa na intelekt,
Emocje, wyobraźnia, ale także intuicja, dusza i umysł, zarówno człowieka, jak i wszechświata.
Patrząc na sposób myślenia G. Batesona, widać wyraźnie wrażliwość ekologiczną i potrzebę ochrony świata przed zniszczeniem, które jest dziś bardzo aktualne.
W dzisiejszych czasach, ponad 30 lat po Batesonie, jego poglądy “nowe” ogłosiły, że przekraczają obecne granice myśli naukowej. W dawnych czasach b to kamień milowy, ale jeszcze nie w pełni wyartykułowany, obiecujący “coś”, który nazwał “sztuką dla sztuki”. Tymczasem w myśleniu konieczna jest sztuka, a nie tylko informacja i wiedza, mądrość i wgląd, które pochodzą z prawej półkuli nie tylko z lewej logiczne myślenie.
Wszystkie one niezbędne do zauważenia więzi w nas człowieka i natury, a tym samym przestrzeni, w którą spojrzał Bateson. Zapowiedział to, ale niestety nie sprecyzował. Pozwolił swoim naśladowcom wyrazić je w nowej epoce, w której żyjemy, a która została już zapowiedziana i określona przez innych badaczy jego czasów.
W epoce, w której żyjemy, jesteśmy o wiele dalej i wyrażamy nowy paradygmat dla nauki i jej nowej filozofii, która jest zarówno materialna, jak i duchowa. To wykracza poza ewolucję, poza biologię, którą propagował G. Bateson. Epoka umysłu, która wyraża się dzisiaj, integruje myślenie o tym, co pochodzi z materii, i wgląd w to, co pochodzi z ducha. Zostało ogłoszone przez Batesona, choć nie idzie dalej, zawsze na poziomie logiki, którą nazwał wyższej logiki. Ale człowiek, jako istota holistyczna, którą Bateson próbował wyrazić, nie jest
tylko racjonalne, a więc logiczne (to domena ludzi). Powinniśmy znaleźć połączenie w przestrzeni, w której mieszka więcej kobiet (syntetycznie, holistycznie, intuicyjnie, fantazyjnie).
Dzieje się tak już teraz, gdy Bateson wyartykułował pomost do następnego etapu ewolucji. Ewolucja jest stałym procesem, koncentruje się na rozwoju, holoarchiczny, zarówno od tego, co było, jak i tego, co nadchodzi.
Nowe czasy już artykułować syntezę (a nie tylko analizy, pochodzące z logicznego umysłu) psycho-synteza, również artykułować rozwój człowieka z wiekiem (psychosynteza wieku człowieka), a także ewolucyjne związki z całym wszechświatem. W tym sensie Gregory Bateson jest jednym z tych myślicieli, którzy pokazują kolejny etap ewolucji, który nie ma ani początku, ani końca.