PODOSOBOWOŚCI. Zbiór artykułów dr Roberto Assagioli ebook

65,00 

Wyjątkowym podejściem psychosyntezy, nie spotykanym w klasycznej psychologii są podosobowości. Materiały przetłumaczone na język polski, nigdzie nie opublikowane, pochodzą z Archiwum Istituto di Psicosintesi we Florencji i tłumaczone były początkowo z włoskiego na język angielski i zostały udostępnione dzięki uprzejmości KentaurPublishing i następnie tłumaczona na polski. Dochód z niniejszej wersji wspiera rozwój psychosyntezy w Polsce.

Opis

Wyjątkowym podejściem psychosyntezy, nie spotykanym w klasycznej psychologii są podosobowości. Materiały przetłumaczone na język polski, nigdzie nie opublikowane, pochodzą z Archiwum Istituto di Psicosintesi we Florencji i tłumaczone były początkowo z włoskiego na język angielski i zostały udostępnione dzięki uprzejmości KentaurPublishing i następnie tłumaczona na polski. Dochód z niniejszej wersji wspiera rozwój psychosyntezy w Polsce.

Podosobowości to elementy osobowości składające się na jej całość: jakości, społeczne role, nastawienia, nawyki, słabości, instynkty, zachowania, pasje, tendencje i aspiracje. Mogą powstać na skutek oczekiwań, wyobrażeń czy reakcji emocjonalnych, gdy nie zostały zaspokojone podstawowe potrzeby. W każdym człowieku istnieje ich wiele. Nie jest to teoretyczna koncepcja, lecz egzystencjalna rzeczywistość, doświadczana praktycznie. Można je znaleźć w różnych proporcjach i na różnych poziomach rozwoju. Są specyficzną częścią nas, wzorcem automatycznych reakcji, nawykiem często nieuświadamianym. Mogą się pojawiać jako pojedyncza rola (np. ojciec, syn, matka, córka, teściowa, szef, pracownik) lub zachowanie (np. perfekcjonista, krytyk, ofiara, komik), identyfikacja z grupą, kulturą, rasą, ideologią. Niemniej charakteryzują się one wewnętrzną złożonością i sensem. Zamiast więc wyrażać siebie w całości (w pełni), jednostka wyraża jedynie tę część, powodując tym samym w sobie wewnętrzne konflikty, blokując ujawnianie innych części lub stając się służącymi części dominującej.