JAKOŚĆ WERBALNEGO PRZEKAZU DOROSŁEGO W KONTEKŚCIE KRZYWDZENIA DZIECKA

25,00 

Zadaniem rodziców/nauczycieli/wychowawców jest pomaganie, inspirowanie, wspieranie, wzmacnianie harmonijnego rozwoju dziecka jako całości, przygotowania go do życia. Takim właśnie elementem jest słowo i jego oddziaływanie.

Opis

Zadaniem rodziców/nauczycieli/wychowawców jest pomaganie, inspirowanie, wspieranie, wzmacnianie harmonijnego rozwoju dziecka jako całości, przygotowania go do życia. Takim właśnie elementem jest słowo i jego oddziaływanie.

Dlatego też w edukacji holistycznej szczególnie istotnym staje się zwracanie uwagi na aktualny stan zarówno dziecka jak i rodzica/ nauczyciela i świadomość używanego słowa – co chcemy wyrazić i jak to robimy – aby nie szkodzić innym.