Duchowe siły w muzyce

25,00 

Duchowe siły w muzyce to ważny aspekt godny poruszenia dla zrozumienia rozwoju człowieka, w tym jego duchowej sfery. Przy słuchaniu muzyki warto jest wejść w zmysłowy i psychiczny kontakt z utworami, których słuchamy i jednocześnie być w relacji z własnym ciałem. Jest to wyjątkowo ważna sfera doznań, gdyż dzięki niej otwieramy się na różną energię, a tym samym stajemy się bardziej elastyczni, wewnętrznie wzrastając.

Opis

Dwa lata temu Towarzystwo Antropozoficzne, Oddział w Warszawie, zorganizował 2-dniowe warsztaty, dedykowane oglądowi dzieł muzycznych na przestrzeni epok z punktu widzenia przejawiania się w nich duchowych aspektów. Przegląd dotyczył takich epok jak: starożytność (3000BC do 300 A.D.), średniowiecze (476-1400 A.D.), renesans (1400-1600 A.D.), barok (1590-1725 A.D.)  oraz muzyki klasycznej i romantycznej do czasów współczesnych.

Prezenterowi chodziło o to, aby uchwycić, jak zmieniała się zachodnia tradycja muzyki i jaki miała wpływ na ewolucję świadomości. Zdaniem Rudolfa Steinera muzyka ucieleśnia bowiem świadomość epoki jej twórcy. Przy słuchaniu muzyki warto jest wejść w zmysłowy i psychiczny kontakt z utworami, których słuchamy i jednocześnie być w relacji z własnym ciałem. Jest to wyjątkowo ważna sfera doznań, gdyż dzięki niej otwieramy się na różną energię, a tym samym stajemy się bardziej elastyczni, wewnętrznie wzrastając.