Doświadczenie życiowe. Wpływ traumy

25,00 

udzkie doświadczenia najbardziej znaczącymi wydarzeniami w ich życiu. Wszyscy jesteśmy
elementami większego systemu życia uczestniczymy w jego tworzeniu i wpływamy na niego ogromnie. Nasza najgłębsza rana (traumatyczne doświadczenia) oddziela nas od rdzenia naszej tożsamości
(Dusza, nasza duchowa natura) i oddziela nas od Źródła życia.

Opis

Ludzkie doświadczenia najbardziej znaczącymi wydarzeniami w ich życiu. Wszyscy jesteśmy
elementami większego systemu życia uczestniczymy w jego tworzeniu i wpływamy na niego ogromnie. Nasza
najgłębsza rana (traumatyczne doświadczenia) oddziela nas od rdzenia naszej tożsamości
(Dusza, nasza duchowa natura) i oddziela nas od Źródła życia.
Jako nauczyciele i rodzice musimy b świadomi ran i naszej prawdziwej natury i
stworzyć przestrzeń dla dzieci i nas, aby połączyć je z najgłębszą istotą naszej tożsamości i życia jako
całości.