Coaching transpersonalny psychosyntezy

i konteksty

Ta książka, bazująca na psychosyntezie, jest dla wybranych, dla koneserów duchowego rozwoju, którzy pragną poznawać jego przestrzenie bytu w sobie. Ze względu na tak wąski zakres jej oddziaływania, książka była warta jednak napisania, właśnie dla nich, a być może także dla Ciebie. Otwiera ona szerokie perspektywy rozwoju człowieka i jego wzrastania do osiągania spełnienia i stania się „idealnym modelem siebie”. Ten idealny obraz jest zawarty w każdym z nas od zarania życia, lecz trzeba go odnaleźć i wyrazić. Do tego trzeba właściwych przewodników, jak i struktury oraz nieustannego podążania w stawianiu sobie kolejnych celów.
Ta książka jest właśnie o tym, o przewodnictwie, które oferuje psychosynteza zdrowym, samoaktualizującym się „liderom i liderkom jutra”.

Cena wersji drukowanej – 82 zł, ebook – 62 zł.