Uniwersytet zintegrowanego kształcenia

Uniwersytet zintegrowanego kształcenia

Uniwersytet zintegrowanego kształcenia Na tle opisywanych przez licznych badaczy kryzysów w wielu dziedzinach życia indywidualnego i społecznego, Autorka – jako psychosyntetyk i promotorka zdrowia – przez lata zgłębiała ich przyczyny, artykułując je w...