Psychoenergetyka słowa

WYCHOWANIE DO ZDROWIA W RODZINIE, SZKOLE i ŚWIECIE

WYCHOWANIE DO ZDROWIA W RODZINIE, SZKOLE I ŚWIECIE (I wydanie 1998) to pierwsza książka z cyklu WYZWANIA EDUKACYJNE, Edukacja dla każdego, SZTUKA ŻYCIA W ŚWIECIE. Jest „poradnikiem edukacji siebie” i zawiera szereg pojęć, a także, zgodnie z podejściem psychosyntezy – praktyczne ćwiczenia/zadania do własnego wykonania. Zawiera także cenne informacje jak tworzyć programy „samoedukacji”.
Każda z książeczek z cyklu „WYZWANIA EDUKACYJNE” stanowi całość sama w sobie i jednocześnie wszystkie razem tworzą całość.

Obecnie dostępna tylko jako eBook (ePub, mobi, pdf). Cena 29 zł.