PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z DUSZĄ

W czasach, w których żyjemy, ze względu na liczne zagrożenia cywilizacyjne, zarówno społeczne, jak i indywidualne, niezbędnym staje się samorozwój i tworzenie systemu edukacji wspierającej rozwój człowieka we wszystkich jego wymiarach ludzkich, jego integracja, synteza (psychosynteza). Jest to też konieczność budowania przedsiębiorczości, opartej na duchowych wartościach. Ta książka jest ewenementem w skali Polski, otwierając tę przestrzeń także do wsparcia biznesowego (coaching transpersonalny psychosyntezy – opisany w poprzedniej książce autorki), znajdując predyspozycje indywidualne, poszerzając świadomość, sens i cel życia oraz wspierając dobrostan i zdrowie we wszystkich jego sferach. Dzięki takiemu całościowemu podejściu, jesteśmy w stanie jako jednostki nie tylko przetrwać, ale tworzyć własne przedsięwzięcia w oparciu na swoich darach i talentach. Możemy je ofiarować w służbie światu, dla rozwiązywania palących problemów ludzkości.

Ta książka jest jednak dla wybranych, dla liderów „jutra”. Kolejny raz, po trzech wcześniejszych publikacjach, wyjaśniam, że jedyną drogą dla zbudowania zdrowej firmy jest rozpoczęcie od siebie, od zarządzania sobą, docierając do głębi swojej istoty. Nie ma tu drogi na skróty. Psychosynteza – której podejścia używam, jest psychologią z duszą, psychologią samorealizacji lub psychologią samoświadomości. Pojawiła się w Polsce w postaci praktycznych warsztatów na początku lat 90. Prowadził je Prof. John W. Cullen w Centrum Kreowania Liderów, ekskluzywnym, wtedy ośrodku szkolenia menedżerów. Było to wizjonerskie na owe czasy podejście, mało zrozumiane w zarządzaniu, ale jak widać po nowych trendach w postaci artykułowania strategii błękitnych oceanów czy ostatnio turkusowych organizacji, ta perspektywa będzie się intensywnie rozwijała w najbliższej przyszłości.

Książka pokazuje poziomy wzrastania samoświadomości, prowadząc do cywilizacyjnej zmiany. Kończy się optymistyczną wizją, jak rozpoczynając od budowania odśrodkowego porządku w sobie, możemy stworzyć organizację, gdzie ludzie będą realizowali swoje misje, będące częścią większej misji „lidera jutra”.

Obyśmy byli wystarczająco mądrzy, aby pójść za głosem duszy, jak i obecnie dostępnymi możliwościami, jakie stwarza chociażby psychosynteza – psychologia z duszą. Cena wersji drukowanej – 92 zł, ebook – 78 zł.