ŻYJĄC W ŚWIECIE INFORMACJI – JAKIE SĄ PERSPEKTYWY DLA PEDAGOGIKI W KONTEKŚCIE MEDYCYNY INFORMACYJNEJ?

25,00 

Zadaniem edukacji „dla jutra” zdaniem Autorki ma być równocenne traktowanie rozwoju fizycznego (biologicznego), umysłowego, emocjonalnego, wolitywnego, psychicznego i duchowego. Bezprecedensowym w tego rodzaju podejściu jest pojęcie porządku, syntezy i integracji w każdej jednostce, i poskładanie „wszystkiego razem” (wszystkich części siebie), także całej swej historii: przeszłości, teraźniejszości i wyjściu ku przyszłości, analizy i syntezy. Tutaj fundamentalnym staje się indywidualne doświadczenie jednostki (pedagogika doświadczania), znalezienie w sobie „centrum osobowego”, esencji istnienia (własnego głębokiego ja, zwanego inaczej duchową naturą), która wie, kim ona jest, dokąd zmierza i co jest znaczące w jej życiu. To jest zadanie dla „pedagogiki informacyjnej”, dla tworzenia zdrowego „jutra” jednostki i świata.

 

Opis

Zadaniem edukacji „dla jutra” zdaniem Autorki ma być równocenne traktowanie rozwoju fizycznego (biologicznego), umysłowego, emocjonalnego, wolitywnego, psychicznego i duchowego. Bezprecedensowym w tego rodzaju podejściu jest pojęcie porządku, syntezy i integracji w każdej jednostce, i poskładanie „wszystkiego razem” (wszystkich części siebie), także całej swej historii: przeszłości, teraźniejszości i wyjściu ku przyszłości, analizy i syntezy. Tutaj fundamentalnym staje się indywidualne doświadczenie jednostki (pedagogika doświadczania), znalezienie w sobie „centrum osobowego”, esencji istnienia (własnego głębokiego ja, zwanego inaczej duchową naturą), która wie, kim ona jest, dokąd zmierza i co jest znaczące w jej życiu. To jest zadanie dla „pedagogiki informacyjnej”, dla tworzenia zdrowego „jutra” jednostki i świata.