WYCHOWANIE DO I DLA WARTOŚCI

25,00 

Autorka dedykowałą ten artykuł wychowaniu w wartościach i dla wartości

Opis

Od wielu lat jesteśmy świadkami procesu degradacji środowiska na szeroką skalę. Codziennie środki masowego przekazu zalewają nas informacjami o konfliktach zbrojnych w różnych częściach świata, aktach przemocy i gwałtu na cywilnej ludności. Równocześnie docierają do nas informacje o aktach wandalizmu, agresji w szkołach, miejscach publicznych, na ulicach, aktach przemocy na zwykłych przechodniach, jak również o nasilającej się narkomanii i alkoholizmie w szkołach i to w coraz młodszych klasach.

Autorka dedykowałą ten artykuł wychowaniu w wartościach i dla wartości