Uniwersytet zintegrowanego kształcenia

72,00 

Książka jest „dziełem życia” Autorki, wkładem w poszukiwanie zintegrowanego modelu kształcenia i nowego paradygmatu Nauk o Sobie i Życiu, włączając duchowy aspekt siebie i świata.

Opis

Na tle opisywanych przez licznych badaczy kryzysów w wielu dziedzinach życia indywidualnego i społecznego, Autorka – jako psychosyntetyk i promotorka zdrowia – przez lata zgłębiała ich przyczyny, artykułując je w szeregu swoich wypowiedzi i publikacji. Formułowała w ten sposób model „edukacji dla przyszłości”, aby „nie trzeba było terapii”. Bazowała przy tym na własnym doświadczeniu traumatycznego dzieciństwa i jego konsekwencji na zdrowie i życie, wielu lat pracy naukowej w medycynie oraz interdyscyplinarnych poszukiwaniach „łącznika” pomiędzy życiem osobistym człowieka, jego zdrowiem, jak i dobrostanem społecznym (włączając rodzinę i stan świata). Sięgała przy tym do filozofii nauki i jej odzwierciedlenia w różnych jej dziedzinach, a w efekcie kształcenia jednostki na wszystkich etapach jej rozwoju.
Książka jest „dziełem” jej życia, a przede wszystkim wkładem Autorki w zaistnienie zintegrowanego paradygmatu Nauk o Sobie i Życiu, włączając duchowy aspekt siebie i świata.

Ta książka jest pierwszym wydaniem w Wydawnictwie Akademickim Adam Marszałek

Korzyści dla Czytelnika:

  • uświadomienie sobie możliwości zmiany paradygmatu kształcenia na wielu etapach edukacji
  • zrozumienie konieczności integracji wiedzy naukowej dla znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące natury życia i człowieka
  • szeroka perspektywa (w odróżnieniu od zredukowanej obecnie) nauki i życia
  • niezbędna wiedza dla świadomych jednostek i grup oraz przyszłości świata.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg