TEATR WEWNĘTRZNY ŻYCIA kurs 4 miesiące w grupie. Warsztaty STANDARD

4000,00 

Teatr Wewnętrzny jest uniwersalną techniką trafiającą zarówno do dzieci, nastolatków jak i dorosłych. Pozwala w zabawny sposób – na scenie – odegrać wiele elementów  ze swojego obecnego życia, ale także sięgnąć do przeszłości i przyszłości, aby zrozumieć korzenie, na których wyrośliśmy.

Teatr Wewnętrzny jest uniwersalnym podejściem psychologicznym, którego celem jest zdjęcie maski z ludzkiego ducha i uczynienie spektaklu, jakim jest nasze życie, wydarzeniem o głębokim znaczeniu.

Opis

Teatr Wewnętrzny jest uniwersalną, wyjątkowo skuteczną techniką, trafiającą zarówno do dzieci, nastolatków jak i dorosłych. Pozwala w zabawny sposób – na scenie – odegrać wiele elementów  ze swojego obecnego życia, ale także sięgnąć do przeszłości i przyszłości, aby zrozumieć korzenie, na których wyrośliśmy i które mogą nieświadomie mieć wpływ na dalsze etapy naszego życia. Jest to szczególnie ważne dla młodych, aby zaczęli jak najwcześniej budować harmonijną osobowość, uzdrawiając swoje „siniaki” z przeszłości, rozpoznać swoją tożsamość (kim jestem?) = samoświadomość oraz rozpocząć budowanie „przyszłości” na zintegrowanych wszystkich przestrzeniach siebie; samoakceptację (miłość własną) oraz uczyć się zdrowych wyborów używania woli, która jest nam zadana”, a nie dana i o której nie uczono na żadnym etapie kształcenia.

Teatr Wewnętrzny jest podejściem psychologicznym, którego celem jest zdjęcie maski z ludzkiego ducha i uczynienie spektaklu, jakim jest nasze życie, wydarzeniem o głębokim znaczeniu.

Amerykańska psychosyntetyczka dr Vivian King w początku lat 90-tych XX w. stworzyła autorską metodę teatru wewnętrznego, bazując na 3 zasadach:

  1. psychosyntezy, która brzmi: „gdy coś przychodzi na czas – jest to edukacja; gdy za późno – to terapia”;
  2. gry aktorskiej i reżyserii teatralnej, w oparciu o teatr – jako grę totalną Grotowskiego, wykorzystujący sposoby wspierania ludzkiego rozwoju dla poruszenia wyobraźni i wrażliwości. Według A. Einsteina „Wyobraźnia jest silniejsza od wiedzy”;
  3. podstawach fizyki kwantowej.

DLACZEGO TEATR JEST TAK WAŻNY DLA DOROSŁYCH? Jest dla każdej osoby niezbędny:

  • w momentach zatrzymania w życiu, niemożności znalezienia sensu i celu; dla zrozumienia siebie (skąd przychodzę, kim jestem i dokąd zmierzam?) – dla rozwoju osobowego i transpersonalnego (pozaosobowego, duchowego) – dla znalezienia celu i sensu życia;
  • dla liderów „jutra”, którzy czują swoje przesłanie, ale nie widzą jeszcze dokładnie drogi;
  • dla osób „po przejściach”, które nie mogą się pozbierać;
  • dla osób „na przełomie życia” (50 Plus) i opuszczeniu „gniazda” przez dzieci;
  • dla chorujących na choroby cywilizacyjne (depresja, fibromialgia, choroby z autoimmunoagresji, uzależnienia, bielactwo, alergie ok. 250 chorób), gdyż dzięki pracy z wieloma poziomami siebie (fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, humanistycznym i duchowym) pozwala w szybki, a jednocześnie efektywny sposób, rozumiejąc zatrzymanie energii psychicznej w destrukcyjnych traumach w ciele, przy pełnym zaangażowaniu osoby w trakcie sesji i poza nimi, dotrzeć do przyczyn swoich problemów, ich zasilania z powodu niezdrowych wzorców myślenia o „chorobie” zamiast o „zdrowiu” i rozwiązaniach dla wyjścia z problemu;
  • dla każdej wrażliwej osoby, czującej niedosyt, mającej aspiracje do zrozumienia siebie jak i zrobienia czegoś dla świata.
  • dla osób, które chcą zrozumieć siebie i to, po co są na świecie i zrealizować swoje potencjały w życiu.

CO SIĘ DZIEJE W TRAKCIE 4 MIESIĄCY WARSZTATÓW TEATRU WEWNĘTRZNEGO?

3,5 miesiąca to dokładnie 14 godzinnych sesji uczenia się zarządzania sobą. Dodaję do tego 2 godziny sesji Q&A, aby przygotować i weryfikować to, co już się dokonało w osobie w pracy własnej, a w konsekwencji jest niezbędne do pracy z innymi. Niezbędnym jest jednak czynne uczestnictwo w zajęciach, poprzez dzielenie się swoimi refleksjami, jak i obrazami czy symbolami, które pojawiają się w trakcie osobistej pracy w trakcie każdego ćwiczenia. Te wypowiedzi stają się inspiracją do zachęcenia kolejnych osób do auto-prezentacji swoich dylematów, a jednocześnie pokazują wachlarz przeżyć i doświadczeń, oraz zachodzący proces transformacyjny w trakcie kolejnych zajęć. Przy pracy indywidualnej (najbardziej preferowanej ze względu do odniesienia się do konkretnych problemów i potrzeb; (szyte na miarę osoby) rozpoczynamy od sesji wstępnej, diagnostycznej, poprzedzającej całą pracę z teatrem, aby w trakcie samego procesu wchodzenia do teatru móc obserwować zmiany stanu wyjściowego i przebieg całego procesu zmiany. Uczestnik/czka zachęcany/a jest również do prowadzenia Dziennika Podróży, w którym zapisuje on/a znaczące sytuacje z sesji lub/i między sesjami. Dziennik służy do zaobserwowania i zapisania zmiany od punktu wyjścia (zero) – wyruszenia w drogę i jej kontynuowania. Jest osobistym pamiętnikiem opisywania zachodzącej w sobie zmiany. Mamy więc razem 16 sesji, jak też mentoring w trakcie sesji dopasowany do indywidualnej osoby.

CENA DOTYCZY 16 SESJI 1-godzinnych, a stąd całego kursu. Nie dotyczy indywidualnych sesji, jeśli zachodzi taka potrzeba. One są płatne pojedynczo. Nie dotyczy też mentoringu i certyfikacji, umożliwiającej pracę z TEATREM, ponieważ do tego potrzeba superwizji. Osoby kończące kurs mogą otrzymać jedynie zaświadczenie o uczestnictwie, nie upoważniające jednak do samodzielnego stosowania tej metody w pracy indywidualnej i grupowej, bez superwizji. 

W trakcie poznawania techniki teatru wewnętrznego poruszamy się po wszystkich przestrzeniach teatralnych: widowni, scenie (świadomość), piwnicy (podświadomości), poddaszu (nadświadomości – misterium, pola potencjałów). Udajemy się też z wizytą do Autora Sztuki życia (każdy indywidualnie) i nawiązujemy z nim bezpośredni kontakt. Określamy też Obsadę Wspierającą i uświadamiamy sobie własne zrozumienie Autora Sztuki Globalnej.

CENA rośnie wraz z postępem pracy. Jest możliwość dołączenia JEDYNIE do DRUGIEGO ZAJĘCIA. Wtedy cena wynosi 3500 zł. To tylko drobny fragment tego, co trzeba zapłacić za granicą za jakikolwiek kurs psychosyntezy.