NOWA PEDAGOGIKA – EDUKACJA SIEBIE SAMEGO

25,00 

Współczesna – nowa pedagogika, powinna być ściśle związana z holistycznym paradygmatem, dotyczącym istoty człowieka i miejsca jego we wszechświecie, promującym rozwój we wszystkich wymiarach, głoszącym jedność bytu: człowieka i środowiska. Powinna też włączać wszystkich bez wyjątku, zarówno dzieci jak i dorosłych i być całożyciowym, nieustającym procesem, ponieważ ma na celu „jakość” człowieka i jego relacji z innymi i światem.

Opis

Współczesna – nowa pedagogika, powinna być ściśle związana z holistycznym paradygmatem, dotyczącym istoty człowieka i miejsca jego we wszechświecie, promującym rozwój we wszystkich wymiarach, głoszącym jedność bytu: człowieka i środowiska. Powinna też włączać wszystkich bez wyjątku, zarówno dzieci jak i dorosłych i być całożyciowym, nieustającym procesem, ponieważ ma na celu „jakość” człowieka i jego relacji z innymi i światem.

W prezentowanym doniesieniu chciałam zwrócić uwagę na pewne aspekty pedagogiki holistycznej, wiążące się z innymi dziedzinami wiedzy, które umykają uwadze zarówno nauczycieli, jak i wychowawców/rodziców. Pierwszy dotyczy ekologii i gremialnie teraz wprowadzanej do szkół edukacji ekologicznej, celem zrozumienia współzależności człowiek – środowisko oraz łączących ich psychoduchowych więzi. Drugi – związany jest z jakością nauczyciela/rodzica i jego przekazu, zarówno werbalnego i pozawerbalnego, co wiąże się z aspektem psychologicznym. Ma on ścisły związek nie tylko z edukacją, ale codziennym życiem i komunikacją międzyludzką oraz wpływem zachowania człowieka i jego postaw na środowisko. Oba te wątki wzajemnie się ze sobą łączą.