NAUKOWCY WOBEC ZAGROŻEŃ GLOBALNEJ WIZJI ŚWIATA

25,00 

W artykule Autorka, poddaje refleksji istotne dla wielu problemy, bazując także na najnowszych badaniach, w kontekście stawianych pytań: Co na to intelektualiści? Jaka jest ich rola w naprawianiu świata, wytyczaniu dróg odnowy moralnej człowieka  i budowaniu duchowej kultury, opartej o wartości transcendentalne?

Opis

W obecnej rzeczywistości jesteśmy świadkami kryzysu cywilizacji, wynikającego z jednej strony z ogromnego postępu technicznego i związanej z nim technizacji życia, a z drugiej degradacji środowiska. Ten kryzys pogłębia narastająca w niekontrolowanym tempie fala agresji i przemocy w szkołach, brutalizacja relacji międzyludzkich, także w rodzinach czy na szerszą skalę terroryzm czy konflikty zbrojne w różnych częściach świata oraz odhumanizowanie wielu dziedzin życia człowieka. Narzuca to potrzebę szukania głębszych przyczyn tej sytuacji, refleksji nad stanem oraz perspektywą świata i kondycji człowieka, jak i metod wyjścia z kryzysu, w tym przywracania wartości moralno-etycznych i duchowych, wyzwalania  człowieczeństwa i potencjału twórczego.

Doświadczanie świata i relacji do niego wymaga rozwoju pełnego ludzkiego potencjału i to zarówno intelektu jak i „porządku serca”. W poznaniu duchowym podejście intelektualno-pojęciowe często zawodzi. Dlatego też niezbędnym jest doskonalenie poznania symbolicznego: intuicji, wyobraźni, fantazji, widzenia bezpośredniego, wglądu wewnętrznego, poszukiwania wizji. Według B. Pascala rozum nie jest zdolny poznać Boga, Wartość Najwyższą; może to uczynić jedynie porządek serca”.

Autorka, podda refleksji istotne dla wielu problemy, bazując także na najnowszych badaniach, w kontekście stawianych pytań: Co na to intelektualiści? Jaka jest ich rola w naprawianiu świata, wytyczaniu dróg odnowy moralnej człowieka  i budowaniu duchowej kultury, opartej o wartości transcendentalne?