Konsultacje/coaching zdrowotny, osobowy i transpersonalny 45 minut

750,00 

Coaching i konsultacje zdrowotne, osobowe i transpersonalne. Trwają 45 minut

Opis

Konsultacje zdrowotne – dotyczą problemów zdrowia na innych poziomach niż fizyczny – dla dotarcia do zasadniczego powodu problemu, jego przyczyn. Obejmują jednak na początku całościowy ogląd, wychodząc od objawów fizycznych, aby dojść do przyczyn w miarę pracy z konsultantem oraz pracy własnej, która jest podstawą dla uzyskania efektu. Długość trwania pojedynczej sesji zależy od zapotrzebowania klienta (15, 30,45 lub 60 minut). Od długości sesji zależy jej cena.

Coaching osobowy i transpersonalny są zintegrowaną całością i powinny następować jeden za drugim. Bez rozwoju osobowego, nie jest wskazanym zajmować się rozwojem transpersonalnym, bo osoba będzie nie zintegrowana (brak harmonii wewnętrznej).

Poziom osobowy dotyczy osobowości (psychiki); poziom transpersonalny dotyczy rozwoju ponadosobowego (duchowego), ponad ego.

Konsultacje i coaching prowadzone są na odległość (SKYPE), ewentualnie na miejscu.

Korzyści dla Klienta:

  • uświadomienie sobie przestrzeni i poziomów zdrowia i rozwoju,
  • uzyskiwania pozytywnych efektów w kwestiach dobrostanu/zdrowia, pracując nad zrozumieniem przyczyn swoich problemów zdrowotnych/partnerskich/wychowawczych/sensu i znaczenia,
  • doskonalenie siebie poprzez pracę nad swoją osobowością i bycia obserwatorką/em siebie,
  • porządkowanie siebie, prowadzące do zdrowia/ harmonii/ homeostazy w sobie i na zewnątrz, integracji osobowości,
  • Rozwój pozaosobowy prowadzi do spełnienia siebie / samo-aktualizacji i zrealizowania własnej misji / celu życia.