Intuicja

25,00 

W obecnych czasach rozwoju technologii i różnych dziedzin nauki, nie sposób mówić o intuicji bez pokazania szerszego kontekstu jej użyteczności oraz kierunków ewolucji świadomości i kultury. Jako jedna z funkcji umysłu, intuicja pełnić może równorzędną rolę, podobnie jak i pozostałe, pozwalając na pełny rozkwit ludzkiego potencjału, prowadząc nie tylko do samorealizacji jednostki, (zgodnie z najwyższą potrzebą w hierarchii Maslowa), ale. także do rozwiązania wielu problemów świata.

Opis

W obecnych czasach rozwoju technologii i różnych dziedzin nauki, nie sposób mówić o intuicji bez pokazania szerszego kontekstu jej użyteczności oraz kierunków ewolucji świadomości i kultury. Jako jedna z funkcji umysłu, intuicja pełnić może równorzędną rolę, podobnie jak i pozostałe, pozwalając na pełny rozkwit ludzkiego potencjału, prowadząc nie tylko do samorealizacji jednostki, (zgodnie z najwyższą potrzebą w hierarchii Maslowa), ale. także do rozwiązania wielu problemów świata.