Czy jest możliwym pozbawić człowieka jego sensu i znaczenia

25,00 

Artykuł poświęcony jest refleksji nad znaczeniem ludzkiego doświadczenia życiowego jako sposobu zwiększania świadomości siebie, innych ludzi i świata. Autorka stawia wiele pytań o stan człowieka i świata, przywołując oczywiste przykłady z życia jednostki i społeczności oraz rozważając braki w edukacji i wychowaniu, które je spowodowały.

Opis

Artykuł poświęcony jest refleksji nad znaczeniem ludzkiego doświadczenia życiowego jako sposobu zwiększania świadomości siebie, innych ludzi i świata. Autorka stawia wiele pytań o stan człowieka i świata, przywołując oczywiste przykłady z życia jednostki i społeczności oraz rozważając braki w edukacji i wychowaniu, które je spowodowały. W międzyczasie pyta i kieruje czytelnika do refleksji na temat statusu bliskich, rodzin, środowiska głębokich patologii przekazywanych przez pokolenia, jako wpływu wojen światowych i kłótni w domu na jakość życia młodego pokolenia. Według autorki  szczególnego zbadania wymagają takie cechy, jak: wola i podejmowanie decyzji, własny przykład, a także poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie. Poprzez pytanie o ich sens i znaczenie Autorka przypomina czytelnikowi o potrzebie zadania sobie osobistych pytań, w jaki sposób każdy człowiek może wpływać na środowisko i rozwiązywać indywidualne i globalne problemy. Autorka wyciąga wnioski dotyczące edukacji na przyszłość i zapobiegania jakiejkolwiek terapii przez lata, zarówno dla jednostki, jak i profilaktyki patologii społecznych.