CAŁOŚCIOWE PODEJŚCIE PSYCHOSYNTEZY DO PROMOCJI ZDROWIA (od somy do psyche)

25,00 

Człowiek jest jednością biopsychoduchową, dlatego też jego zdrowie wymaga wielowymiarowego podejścia: somatycznego, psychoduchowego i społecznego oraz włączenia zmysłów, intelektu, emocji, wyobraźni, intuicji, woli, aspektu etycznego, sensu życia. Psychosynteza, dzięki całościowemu traktowaniu wszystkich wymiarów człowieka, włączając duchowy (transpersonalna), jak również relacji międzyludzkich (międzyosobowa) oraz z przyrodą (ekopsychosynteza) wspiera nie tylko zdrowie indywidualne, ale w rodzinie, społeczności, społeczeństwie i świecie.

 

Opis

Człowiek jest jednością biopsychoduchową, dlatego też jego zdrowie wymaga wielowymiarowego podejścia: somatycznego, psychoduchowego i społecznego oraz włączenia zmysłów, intelektu, emocji, wyobraźni, intuicji, woli, aspektu etycznego, sensu życia. Psychosynteza, dzięki całościowemu traktowaniu wszystkich wymiarów człowieka, włączając duchowy (transpersonalna), jak również relacji międzyludzkich (międzyosobowa) oraz z przyrodą (ekopsychosynteza) wspiera nie tylko zdrowie indywidualne, ale w rodzinie, społeczności, społeczeństwie i świecie.