AKADEMIA PSYCHOSYNTEZY. MATERIAŁY EDUKACYJNE Miesiąc III (4)

350,00 

Opis

Miesiąc 3 studiowania psychosyntezy zawiera następujące materiały:

3.1. PSYCHOSYNTEZA cz. 2 POZNAWANIE SIEBIE. OD PIWNICY DO PODDASZA

3.2.ZROZUMIEĆ SWOJĄ OSOBOWOŚĆ. WIELOŚĆ W SOBIE.

3.3. OGLĄDANIE PRZESZŁOŚCI I TERAZ

3.4. ZMIENIAJĄC NEGATYWY W POZYTYWY

Każdy z materiałów jest opisany osobno przy konkretnym produkcie.