NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI. ZASTOSOWANIE PSYCHOSYNTEZY W WYCHOWANIU

25,00 

Głównym celem wychowania staje się więc jednoczenie: fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i duchowego aspektu osoby, ujawnienie „prawdy wewnętrznej”, zawartej w nim samym, dla stworzenia bardziej harmonijnej całości, zrównoważonego rozwoju, włączając intuicję, wyobraźnię, twórczość i miłość do codziennego życia i relacji z innymi i przyrodą.

Opis

Zastosowanie psychosyntezy w edukacji siebie samego (samowychowaniu), w aspekcie wspierania całościowego zdrowia, ma fundamentalne znaczenie dla nauczycieli, jak i rodziców. Nauczyciel / rodzic świadomy siebie i zachodzących naturalnych procesów zaczyna je wspierać samoistnie (sam z siebie) w dziecku: pilnuje, wzmacnia, porządkuje, gdy zachwiane (jak ogrodnik zamiłowany w pielęgnowaniu roślin, a jednocześnie umie je „odczytywać”, zrozumieć, współodczuwać). Z zaburzenia może więc doprowadzić do „homeostazy ustrojowej”, a więc równowagi na wielu poziomach, nie dopuszczając do zaistnienia patologii fizycznych, psychicznych i społecznych.

Głównym celem wychowania staje się więc jednoczenie: fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i duchowego aspektu osoby, ujawnienie „prawdy wewnętrznej”, zawartej w nim samym, dla stworzenia bardziej harmonijnej całości, zrównoważonego rozwoju, włączając intuicję, wyobraźnię, twórczość i miłość do codziennego życia i relacji z innymi i przyrodą