Psychoenergetyka słowa
Miłość ma wiele imion

Miłość ma wiele imion

Psychosynteza – jej całościowe podejście od ciała i duszy – znalazło swoje odzwierciedlenie także w tej książce Autorki.

O miłości napisano wiele na przestrzeni epok i stale jest ona tematem zarówno poezji, prozy, jak i innych sztuk pięknych, ponieważ miłości tak naprawdę uczy nas życie. Stąd nigdy o niej zbyt dużo…ani zbyt głęboko.
Książka powstała zarówno z doświadczeń osobistych jak i poradnictwa i warsztatów dla kobiet, prowadzonych przez lata przez Autorkę. Pisana jest więc życiem i oglądem problemów, dotyczących zarówno miłości w sensie relacji męsko-damskich, jak i bardziej ogólnym, zrozumienia miłości w szerszym wymiarze. Pokazuje jej przestrzenie, jak i głębię przeżywania, zaczynając od zmysłowej, aż do duchowego jej wymiaru. Bezcenna w rozwoju każdej osoby – jej człowieczeństwa i uczenia się miłości, aby stawać się nią na przestrzeni swego życia i dzielić się nią z innymi i wszystkim wokół.

Polecana dla wchodzących w życie młodych osób dla zrozumienia, że miłość ma w każdym z nas „głębokie korzenie” i całe życie jest stale aktualną „lekcją” do odrobienia. Cena książki drukowanej 54 zł; ebook-38 zł.