Psychoenergetyka słowa

FIBROMIALGIA. A JEŚLI ISTNIEJE NADZIEJA NA WYZDROWIENIE?

Psychosynteza, którą praktykuje Autorka od ponad 20 lat, stała się dla niej panaceum na wyjście z fibromiaslgii – uogólnionej dolegliwości bólowej mięśni, więzadeł i powięzi, która, w momencie, gdy ją zaatakowała, była zupełnie nieznana w polskiej medycynie (reumatologii). Autorka, rezygnując z leczenia sterydami i lekami psychotropowymi postanowiła rozpocząć „eksperyment na sobie”, używając całościowego podejścia do człowieka, które opisywała od lat, a które odzwierciedliło psychosyntezę – szukanie „korzeni” problemu w dzieciństwie i rozpoczęcie od zmiany „programu” choroby na program „zdrowia”.

Ta książka to pierwszy poradnik dla kobiet po 45 roku życia, cierpiących na jedną z chorób cywilizacyjnych, o trudnych do zdiagnozowania objawach, zaliczanych do chorób reumatycznych o nieznanej etiologii – FIBROMIALGII. Oparta na autentycznym przypadku i zastosowanych komplementarnych metodach wspierania holistycznego (całościowego) zdrowia, opisana przez długoletniego naukowca w dziedzinie medycyny/immunologii/promocji zdrowia, wypraktykowana na sobie z pozytywnymi skutkami. Pozwala na szerokie widzenie zarówno przyczyn (korzeni choroby), jak i skutków oraz całościowe podejście do wspierania zarówno tego, co uszkodzone, zaniedbane, nieświadome, jak i tego, co nadal zdrowe i pełne życia. Książka odbudowuje nadzieję nie tylko na poprawę jakości życia i znalezienia jego sensu, ale także na uzdrowienie korzeni dolegliwości. Pokazuje przestrzeń dla własnych decyzji i wyborów zdrowia czy choroby. Cena ksiązki drukowanej 62 zł, ebook – 54 zł.