Psychoenergetyka słowa

EDUKACJA ZDROWOTNA W PRAKTYCE

Książka, ba zująca na zasadach psychosyntezy – psychologii z duszą – to wyjątkowo ważna publikacja dla wszystkich, którzy chcą lub zajmują się edukacją zdrowotną od strony teorii, a mało znających praktykę. Także dla tych, którzy chcą i potrzebują wprowadzić w swoje życie zdrowe wzorce dla siebie i rodziny. Może być wyjątkową pomocą w nauczaniu edukacji zdrowotnej, w kształceniu przed/dyplomowym/podyplomowym na wydziałach pedagogicznych / nauk o zdrowiu/pedagogicznych. Zawiera zarówno programy pojedynczych szkoleń jak i programy cykliczne. Wyjątkowym ewenementem jest ewaluacja programu edukacji zdrowotnej (30 godzin zajęć), dokonana przez studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu jednej z Uczelni.

Książka drukowana 64 zł; werjs ebook – 52 zł.