CHOROBY SYSTEMOWE_okl

CHOROBY SYSTEMOWE AUTOIMMUNOLOGICZNE

Fibromialgia , alergie i nietolerancje pokarmowe, choroba Hashimoto i Alzheimera – co mają wspólnego?

Jako immunolog, diagnosta kliniczny i praktyk psychosyntezy, przez lata zmagając się z problemami immunologicznymi, które opisuję, kolejnym razem odsłaniam inne aspekty chorób współczesności.

Choroby autoimmunologiczne i degeneracyjne to wyzwanie dla klasycznego podejścia do leczenia, które nie sięga przyczyn. W długofalowej perspektywie może być ono obciążone poważnym ryzykiem ukrytego postępu choroby i zwielokrotnienia jej skutków.
Książka rzuca światło na wiele przyczyn, ale i tym więcej skutków, które są wzajemnie połączone i zasilają kolejne symptomy, tworząc systemowy zespół toksyczny. Pokazuję zarówno fibromialgię, chorobę Hashimoto, alergie i nietolerancje pokarmowe, chorobę Alzheimera jako przykłady skutków narastających latami. Uświadamiam jak główne powody, nie odkodowane na czas, przechodzą w kolejne etapy systemowego oddziaływania na cały organizm, prowadząc do jego kompleksowej degeneracji.

Przyglądając się medycynie funkcjonalnej mam jednak nadzieję, że procesy mogą być odwracalne przy użyciu kilku kroków całościowego wspomagania organizmu.

Cena wersji drukowanej – 72 zł, ebook – 62 zł.