Wellness System

Zapraszamy do współtworzenia systemu i bycia awangardą przyszłości, kreatorem zmiany.

Zintegrowany System Wellness

jest tworzeniem PARTNERSTWA DLA DOBROSTANU I ZDROWIA – modelowego rozwiązania (WELLNESS DESIGN) jako alternatywy obecnej opieki w chorobie – dla wspierania DOBROSTANU: zdrowia i zrównoważonego rozwoju człowieka we wszystkich sferach życia i jego aktywności dla jego samoaktualizacji i samorealizacji. Włącza indywidualną jednostkę, rodzinę, społeczność, tworząc całościowe podejście do tworzenia zdrowia i dobrostanu (Wellness) dla podnoszenia JAKOŚCI ŻYCIA indywidualnego i zbiorowego. WELLNESS to zdrowa równowaga umysłu, ciała i ducha, będąca wynikiem odczuwania dobrostanu. Jest aktywnym procesem SAMOŚWIADOMOŚCI i dokonywania WYBORÓW, prowadząc do bardziej owocnego życia i życiowego sukcesu. Jest tworzenia WELLNESS SYSTEMU – przejściem od skupiania się na chorobie – do kreowania ZDROWIA. Dążąc do przeżywania PEŁNI ŻYCIA na poziomie indywidualnym, w rodzinie i społeczności, SYSTEM WELLNESS jest systemem otwartym do współtworzenia, włączając Partnerów – WELLNESS PARTNERS, budując zintegrowany model dobrostanu.

Instytut oferuje

system edukacyjny dla integrowania środowisk, przygotowanie KONSULTANTÓW, DORADCÓW systemu oraz certyfikacje Jakości WELLNESS SYSTEM QUALITY. System Wellness włącza wszystkie sfery życia indywidualnej osoby, poziomy zdrowia i dobrostanu (ciala, umysłu i ducha), jego funkcjonowania w rodzinie i pracy (Soul Centered Business) oraz funkcjonowania w społeczeństwie dla podnoszenia JAKOŚCI ŻYCIA.

Jest skierowany zarówno do indywidualnych osób, jak i do przedsiębiorców różnych branż (Wellness, edukacja, zdrowie, ekologia, sport i rekreacja, finanse i finansowanie i in.), samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich).

Etapem początkowym

może być prezentowanie oferty wraz z innymi potencjalnymi parterami wraz z Platformą Produktów i Usług.

Wejście do systemu jest OFERTĄ modelu FREEMIUM, dedykowaną dla uczestnictwa w Systemie, opartą o kilka etapów.

Rekomendacje

{
Ukończenie kursu Teatru Wewnętrznego było piękną choć niełatwą podróżą w głąb samej siebie. Dla mnie ta podróż zakończyła się sukcesem i zachęcam do niej każdego kto chce poznać odpowiedź na pytania: Kim jestem? Po co tu jestem?

Rola dr Ewy Danuty Białek w tym procesie jest nieoceniona. Jestem wdzięczna za te trzy miesiące pracy podczas której krok po kroku otwierała Pani przede mną kolejne drzwi.

- Arleta Tudrujek

Adres

Instytut Psychosyntezy
ul. Romana Maciejewskiego 1/51
03-187 Warszawa