Wellness System

Zapraszamy do współtworzenia systemu i bycia awangardą przyszłości, kreatorem zmiany.

Zintegrowany System Wellness

jest tworzeniem PARTNERSTWA DLA DOBROSTANU I ZDROWIA – modelowego rozwiązania (WELLNESS DESIGN) jako alternatywy obecnej opieki w chorobie – dla wspierania DOBROSTANU: zdrowia i zrównoważonego rozwoju człowieka we wszystkich sferach życia i jego aktywności dla jego samoaktualizacji i samorealizacji. Włącza indywidualną jednostkę, rodzinę, społeczność, tworząc całościowe podejście do tworzenia zdrowia i dobrostanu (Wellness) dla podnoszenia JAKOŚCI ŻYCIA indywidualnego i zbiorowego. WELLNESS to zdrowa równowaga umysłu, ciała i ducha, będąca wynikiem odczuwania dobrostanu. Jest aktywnym procesem SAMOŚWIADOMOŚCI i dokonywania WYBORÓW, prowadząc do bardziej owocnego życia i życiowego sukcesu. Jest tworzenia WELLNESS SYSTEMU – przejściem od skupiania się na chorobie – do kreowania ZDROWIA. Dążąc do przeżywania PEŁNI ŻYCIA na poziomie indywidualnym, w rodzinie i społeczności, SYSTEM WELLNESS jest systemem otwartym do współtworzenia, włączając Partnerów – WELLNESS PARTNERS, budując zintegrowany model dobrostanu.

Instytut oferuje

system edukacyjny dla integrowania środowisk, przygotowanie KONSULTANTÓW, DORADCÓW systemu oraz certyfikacje Jakości WELLNESS SYSTEM QUALITY. System Wellness włącza wszystkie sfery życia indywidualnej osoby, poziomy zdrowia i dobrostanu (ciala, umysłu i ducha), jego funkcjonowania w rodzinie i pracy (Soul Centered Business) oraz funkcjonowania w społeczeństwie dla podnoszenia JAKOŚCI ŻYCIA.

Jest skierowany zarówno do indywidualnych osób, jak i do przedsiębiorców różnych branż (Wellness, edukacja, zdrowie, ekologia, sport i rekreacja, finanse i finansowanie i in.), samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich).

Etapem początkowym

może być prezentowanie oferty wraz z innymi potencjalnymi parterami wraz z Platformą Produktów i Usług.

Wejście do systemu jest OFERTĄ modelu FREEMIUM, dedykowaną dla uczestnictwa w Systemie, opartą o kilka etapów.

Rekomendacje

{

Co się zmieniło? Przede wszystkim to jak myślę o sobie i o tym co mnie spotyka. Wiem, co jest silne we mnie i wiem jak z tej siły korzystać ze spokojem i miłością. Reaguję zupełnie inaczej. To z kolei zmieniło całą sytuację w mojej rodzinie. Zrozumiałam jakie schematy postępowania stosowałam do tej pory i ja, i mąż. Gdy to sobie uświadomiłam, zmieniłam je. Umiałam też we właściwy sposób porozmawiać z mężem, który nie tylko zrozumiał, co chcę mu przekazać, ale sam zmienił swoje schematy. Praktycznie z dnia na dzień. Nie sądziłam, że to jest możliwe. I najważniejsze - dzieci również zauważyły tą zmianę!
Jestem pełna nadziei na przyszłość. Nie tylko mam konkretne metody, którymi mogę pracować nad swoimi emocjami, myślami, reakcjami. Odzyskałam wewnętrzną siłę i mam teraz energię by rozwijać się również zawodowo.
Jestem ogromnie wdzięczna Pani Ewie Białek za niezwykłą mądrość, ogromną wiedzę, uważność na każde słowo, pełen zrozumienia i miłości sposób prowadzenia mnie przez cały proces. 

- Małgorzata Nowak

Adres

Instytut Psychosyntezy®

ul. Romana Maciejewskiego 1/51

03-187 Warszawa

Telefon

+48 609 382 458

umawianie sesji

 

E-mail

instytut@psychosynteza.pl

pytania dodatkowe