Working with the Inner Child – Wydawnictwo Lambert

Working with the Inner Child – Wydawnictwo Lambert

Working with the Inner Child – Wydawnictwo Lambert  Jest to anglojęzyczne wydanie kilka lat temu opublikowanej w Polsce książki: PSYCHOENERGETYKA SŁOWA i kolejnego jej wydania PORADY MAŁEJ EWUNI DUŻEJ EWIE, bazującej na praktyce psychosyntezy z wewnętrznym dzieckiem....