NARESZCIE AUTENTYCZNA TY – KOBIETA PO 60-tce

Kobieta, która w okresie poprzedzającym zadbała o siebie – swoje zdrowie i dobrostan, teraz jest w stanie realizować siebie i przekazać swoje dary światu. Gdy tego nie zrobiła – nie będzie mogła zrealizować swojego potencjału.